Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

MIHAI DUNCA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; mihai_dunca@yahoo.com

ABSTRACT: The site of Porț-“Corău” (Sălaj County) represents the same neolithic se­lement as Suplacu de Barcău- “Corău” site, belonging to Suplac cultural group. In both areas, but especially at Porț, a large number of polished stone tools (about 2000), showing different working stages, were discovered. By comparing them, we could establish several fases of manufacturing, based on their products and techniques: cores obtained from percusion applied to raw material, cores showing traces of polishing and cu­ing, where polishing marked the part that needed to be cu­ed, resulting the preforme (a slab stone with similar dimensions and shape as the tool that was to be made). The preform was turned into a form mainly by polishing using a sandstone slab, but offen the shape was corected with a thin hammer. Based on the symmetry, the sharpening of the cu­ing edge and smouthness of the piece, we could establish an initial and an advanced stage of manufacturing. As techniques, percussion and cu­ing were used along with polishing, the first two mainly for obtaining the preform from the raw material, the last, to turn the preforme into the final product.

KEYWORDS: polished stone, preforme, chiesel, axe, adze

REZUMAT: Siturile de la Porț-„Corău” și Suplacu de Barcău- „Corău” reprezintă aceeași așezare ce se întinde pe teritoriile județelor Sălaj, respectiv Bihor, predominând vestigiile neolitice ale grupului cultural Suplac. În ambele zone, dar mai ales la Porț, a fost descoperit un număr mare de unelte din piatră șlefuită (peste 2000), aflate în diverse stadii de prelucrare. Comparându-le, am putut stabili mai multe etape ale prelucrării, pe baza tehnicilor și a pieselor rezultate: nuclee obținute prin percuția aplicată materiei prime brute, nuclee cu urme de șlefuire și tăiere, unde porțiunea șlefuită marca zona ce trebuia să fie desprinsă, rezultând preforma (un fragment litic având dimensiuni și formă apropiate de ale uneltei ce urma să fie obținută). Preforma era transformată în unealtă prin șlefuire mai ales, folosind o placă de gresie, dar deseori și prin percuția cu un percutor mai îngust pentru corectarea conturului piesei. Pe baza simetriei, realizării tăișului și netezirii suprafețelor, piesele au putut fi împărțite în două stadii de prelucrare, incipient și avansat. În ceea ce privește tehnicile de prelucrare, percuția și tăierea au fost folosite alături de șlefuire, primele două mai ales pentru obținerea preformei din materia primă, iar ultima pentru transformarea preformei în unealtă finită.

CUVINTE-CHEIE: piatră șlefuită, preformă, daltă, topor, teslă

Full Text:  PDF

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X