Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

GEORGETA EL SUSI

SUMMARY: The fauna remainders were brought to light during several campaigns, carried out with interruptions among 1996–2008. That is a sample of 539 fragments exclusively derived from mammals, being collected from dwellings and waste pits, postholes, Table 3–7). Within the pit no. 1 under the metal workshop was found a dog skeleton. It is about a specimen with a stature of 49.23 cm (Table 2). Domestic/ wild ratio with a value of 92.68/ 7.32% (as NISP) or 87.3/ 12.68% (as MNI) rather suggests a reduced weight of meat and other products from hunting (skins, furs). Apparently, the red deer was li­le exploited, his percentage cannot exceed 5–5.6%, and the boar has a value close to red deer (4.22% as individuals). The aurochs and roe deer have insignificant proportions (1.41% as individuals). In the domestic sector, the pig prevails with 31.85%, followed by ca­le with 29.94% and ovicaprids with 23.57% (Table 1). Pork and mu­on were the main sources of meat and to a lesser extent beef. Sheep/ goats and ca­le were killed, especially after the reducing of “economic performance” used mainly for milk, draught power (ca­le), wool (sheep). There were no seasonal cuts, being practiced all year round, depending on the needs of the community. The horse may have used in food. His percentage is around 5.41%. It seems that the community should not have a flourishing economy, but of subsistence one, with a smaller share of animal protein.

KEYWORDS: Hallsta­ian fortification, ritual pit, animal remains, dog skeleton, animal economy

REZUMAT: Materialul osteologic analizat provine din mai multe campanii arheologice, derulate cu întreruperi, între 1996–2008. Este vorba de un eșantion de 539 fragmente, exclusiv de la mamifere, recoltate din locuinţe și gropi (de par, menajere, rituale, Tab. 3–7) . Din groapa nr. 1, de sub atelierul metalurgic provine un schelet de câine. Este vorba de un exemplar cu talia de 49.23  cm (Tab. 2). Raportul specii domestice/ sălbatice cu o valoare de 92.68/ 7.32% ca resturi sau 87.3/ 12.68% ca indivizi sugerează ponderea redusă a cărnii și altor produse obţinute din vânat (piei, blănuri). Se pare că cerbul era exploatat într-o mică măsură, ponderea sa nu trece de 5–5.6%, mistreţul pare să aibă o valoare apropiată de cerb (4.22% ca indivizi). Bourul și căpriorul au ponderi nesemnificative (1.41% ca indivizi). În sectorul domestic, porcul prevalează cu 31.85%, urmat de vite cu 29.94% și ovicaprine cu 23.57% (Tab.1). Suinele erau furnizorul principal de carne, la fel rumegătoarele mici și într-o măsură mai mică bovinele. Ovicaprinele și vitele erau tăiate, mai ales după ce-și reduceau „performanţele economice”, fiind utilizate mai ales pentru lapte, forţă de muncă (vitele), lână (ovicaprinele). Nu existau tăieri sezoniere, ele se practicau pe tot parcursul anului, în funcţie de necesităţile comunităţii. Cabalinele posibil să fi avut și ele o utilizare în alimentaţie. procentul lor este de 5.41%. Se pare că comunitatea nu avea o economie prea înfloritoare ci una de subzistenţă, cu o pondere mai mică a proteinelor de origine animală.

CUVINTE-CHEIE: fortificaţie hallsta­iană, groapă rituală, resturi de animale, schelet de câine, economie animalieră

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X