Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

DOINA LUPU, Cercetător post-doctoral în proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, doina.istorie@gmail.com

ABSTRACT: Repertoires of archaeological finds from Salaj county were published starting from 1896 when Ferencz J. Fetzer mentioned in the periodical „Archaeologici Értesítő” a bronze deposit discovered in Căuaş and continuing with M. Roska (Archaeological Repository of Transylvania, Cluj, 1942), Al. V. Matei (1979, 1980), Horea Pop (1997, 2006, 2009) and Sabin Adrian Luca, Nicolae Gudea (2010). Given the preponderance of ceramics in the findings, this paper will bring additions regarding the hand-made po­ery, specifically the Dacian Cup or rushlight considered an identitary element of Geto-Dacian civilization.

KEYWORDS: repertory, Dacian cup, se­lement, Dacian fortress, ceramics.

REZUMAT: Repertorii ale descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Sălaj au mai fost publicate începând încă din 1896 când Ferencz J. Fetzer menționează în periodicul “Archaeológiai Értesitő” un depozit de bronzuri descoperit la Căuaș 1 și continuând cu M. Roska (Repertoriul arheologic al Transilvaniei, Cluj, 1942), Al. V. Matei (1979, 1980), Horea Pop (1997, 2006, 2009) sau Sabin Adrian Luca, Nicolae Gudea (2010). Dată fiind preponderența ceramicii în cadrul descoperirilor, prezenta lucrare va aduce completări privind ceramica lucrată cu mâna, mai precis ceașca dacică sau ceașca opaiț considerată un element identitar al civilizației geto-dacice.

CUVINTE-CHEIE: repertoriu, ceașcă dacică, așezare, cetate dacică, ceramică.

Full Text:  PDF

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X