Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

MONICA DRUŢA, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, druta_monica1@yahoo.com

ABSTRACT: This paper presents the design and implementation of the project repository of archaeological material coming from the archaeological site Suplacu de Barcău/Porţ „Corău”. Porţ archaeological site Suplacu de Barcău/Porţ „Corău” is one of the most intensively studied sites in north-western Romania illustrating all elements that define a neolithic human community. At the end of 2012 archaeological research in the years 2010, 2011 and 2012, the site of the Suplacu de Barcău/ Porţ „Corău” entered the heritage Museum of History and Art Zalău 1864 cartons with archaeological material (ceramics, po­ery whole, bone, horn, metal) and 49 ceramic vessels restored and whole. For arranging store on archaeological material from the archaeological site of Suplacu de Barcău/Porţ „Corău” was assigned a room with a usable space of 97.8 m2 situated on the first floor of the building belonging Restoration Conservation Laboratory. After designing and implementing the project repository of archaeological material coming from the archaeological site Suplacu de Barcău/Porţ „Corău”, County Museum of History and Art Zalău enjoys a deposit modern existence, arranged according to the rules on conservation of cultural goods, which puts above a clean and tidy space, historical existence and safety of goods under its precincts.

KEYWORDS: archaeological material, deposit, project, conservation rules, cardboard box.

REZUMAT: Lucrarea prezintă conceperea și punerea în aplicare a proiectului depozitului de material arheologic provenit din situl arheologic Suplacu de Barcău/Porţ „Corău”. Situl arheologic Suplacu de Barcău/Porţ „Corău” este unul dintre cele mai intens cercetate situri din nord-vestul României ce ilustrează toate elementele ce definesc o comunitate umană din neolitic. La sfârșitul anului 2012 în urma cercetărilor arheologice din anii 2010, 2011 și 2012, din situl de la Suplacu de Barcău/Porţ „Corău” au intrat în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău 1864 de cutii din carton cu material arheologic (ceramică, vase ceramice întregibile, os, corn, metal) și 49 vase ceramice restaurate și întregi. Pentru amenajarea depozitului de materialele arheologice provenite de pe șantierul arheologic de la Suplacu de Barcău/Porţ „Corău” s-a repartizat o încăpere cu un spaţiu utilizabil de 97,8 m2 situată la etajul I al clădirii ce aparţine Laboratorului de Conservare Restaurare. După conceperea și punerea în aplicare a proiectului depozitului de material arheologic provenit din situl arheologic de la Suplacu de Barcău/Porţ „Corău”, Muzeul Judeţean de Istorie și Artă din Zalău se bucură de existenţa unui depozit modern, aranjat conform Normelor de Conservare a bunurilor culturale, ce pune mai presus de un aspect curat și ordonat al spaţiului, existenţa și siguranţa bunurilor istorice aflate în incinta sa.

CUVINTE-CHEIE: materiale arheologice, depozit, norme de conservare, proiect, cutii de carton.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X