Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

CLAUDIU PORUMBĂCEAN, Prof. univ. dr. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative; cer‑ cetător științific gr. I la Muzeul Județean Satu Mare, domeniul Istoria contemporană a României. Adresa email: claudiupp@yahoo.com

ABSTRACT: Important personality of the Satu Mare liberal movement, Emil Tişcă was born on September 9, 1881 in Bran, Braşov County. In the spring of 1899 he obtains the high-school leaving diploma at the Superior School for Commerce in Braşov, and in the fall of the same year he enrols at the Oriental Academy of Commerce in Budapest. During his stay in Budapest he was the secretary of the „Petru Maior” Students Society where he had a remarkable activity that led to its consolidation. In 1913 he wrote the work În Constantinopol, which appeared at the Alexandru Anca Printinghouse in Gherla, a book that presents a trip made in the Orient with the Oriental Academy of Budapest. He also wrote Bancherul din provincie (economic writing), Trandafirii Sfântului Dumitru, Năsăudul şi ce ar trebui să se facă pentru ridicarea lui, O privire asupra vieţii financiare şi economice din nordvestul Ardealului. He was also active in the publishing field, us being aware of his cooperation with the following publications: „Familia”, „Tribuna Veche”, Românul” and „Revista Bistriţei”. In Satu Mare he came in 1924. He had the position of president of the Satu Mare Chamber for Commerce and Industry (1934–1938) and was part of the management of several financial institutions (such as „Banca Românească”) and cultural ones in Satu Mare (“Astra” for example), and was considered during that time as a „good Romanian and especially as an entertainer of some laudable actions”. We herewith mention a part of the positions he had in different organizations and associations in Satu Mare: president of the „Vasile Lucaciu Reunion of songs and music”; president of „Union of reserve officers”; president of the tennis section of the C.F.R. Olimpia Club; president of the Merchant Reunion etc.

KEYWORDS: Emil Tişcă, banking system, interwar period, economic crisis, Satu Mare, Maramures, Salaj.

REZUMAT: Figură marcantă a liberalismului sătmărean, Emil Tişcă s-a născut în 9 septembrie 1881 la Bran, judeţul Braşov. În primăvara anului 1899 obţine diploma de bacalaureat, iar în toamna aceluiaşi an se înscrie la Academia Orientală de Comerţ din Budapesta. În timpul şederii la Budapesta a fost secretarul Societăţii studenţeşti „Petru Maior” unde a desfăşurat o activitate remarcabilă care a dus la consolidarea acesteia. În 1913 a scris lucrarea În Constantinopol, apărută la Tipografia Alexandru Anca din Gherla, o carte care prezintă o excursie făcută în Orient cu Academia Orientală din Budapesta. A mai scris Bancherul din provincie (scriere economică), Trandafirii Sfântului Dumitru, Năsăudul şi ce ar trebui să se facă pentru ridicarea lui, O privire asupra vieţii financiare şi economice din nord-vestul Ardealului. A activat şi pe tărâm publicistic, noi având ştire de colaborarea sa la publicaţiile: „Familia”, „Tribuna Veche”, Românul” şi „Revista Bistriţei”. În anul 1924 a venit la Satu Mare. A deţinut funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare (1934–1938) şi a făcut parte din conducerea mai multor instituţii financiare (precum „Banca Românească”) şi culturale sătmărene („Astra” spre exemplu), considerat în epocă „un bun român şi mai ales animatorul mai tuturor acţiunilor lăudabile”. Amintim aici o parte din funcţiile deţinute în diferite organizaţii şi asociaţii sătmărene: preşedinte al „Reuniunii de cântări şi muzică Vasile Lucaciu”; preşedinte al „Uniunii ofiţerilor de rezervă”; preşedinte al secţiei de Tenis a Clubului Olimpia C.F.R.; preşedinte al Sfatului Negustoresc etc.

CUVINTE-CHEIE: Emil Tişcă, sistem bancar, perioada interbelică, criza economică, Satu Mare, Maramureş, Sălaj.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X