Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

CARMEN UNGUR-BREHOI, * Profesor de limba italiană și limba engleză la Liceul de Arte Oradea, doctorand la Universitatea din Oradea, Școala Doctorală în Istorie, adresă de email: carmenbrehoi@yahoo.com

ABSTRACT: The Directorship of the Central Presswork was a communist institution that functioned day and night, in all the fields of activity, to stop and control all that could not be or appear to be „wrong” in the eyes of the political structure in the 60s and the 70s. The Directorship of the Central Presswork, was a part of a greater structure – The Press and Print General Directorship, and was synonymous with „censorship”. This article shows with many examples how this structure acted during the period 1968–1969, over the press in Transylvania. Oradea, Cluj, Timisoara, Brasov, Tirgu Mures, Baia Mare… were just a few of the cities that were strongly verified by the local censors and by those in the capital city. The paper presents cases of censorship in the newspapers, in the magazines of all kinds, for different public, starting with the publications for children and for the youth, to those for the mature public, intellectual (the literary publications, the religious magazines).

KEYWORDS: Communism, censorship, press, magazines, Transylvania.

REZUMAT: Orice informație, subiect sau știre erau controlate de sistemul comunist. Publicul afla din presă doar ce era prielnic partidului și propagandei, adevărul era trunchiat iar realitatea deformată de către organele puterii. Oamenii care făceau aceste lucruri posibile erau cenzorii, angajați ai Direcției Tipărirea Presei Centrale din capitală. Aceștia răspundea nu doar de ziarele și tipăriturile din București, ci și de cele mai importante publicații din țară, ajutați de organele de partid locale și de sediile de cenzură din provincie. Toate dispozițiile, comunicările, indicațiile ori noutăți de serviciu plecau de la sediul central al cenzurii către structurile interne (servicii și direcții), urmate de sediile de împuterniciți din țară. Primele informații de acest fel erau transmise spre nord-vestul României, în următoarea ordine: Arad, Brașov, Baia Mare, Bistrița, Cluj, Deva, Oradea, Reșița, Sibiu, Satu Mare, Timișoara, Tîrgu Mureș, Târgoviște, Miercurea Ciuc. Din aceste centre se executau o parte din acțiunile asupra presei, cele mai importante fiind trimise către sediul din București al cenzurii. DTPC dădea verdictul final, după un control inițial realizat precar de colectivele de împuterniciți. Cele mai elocvente cazuri din partea de nord-vest a țării priveau Drapelul roșu, Zsabad Szo, (cotidiane, Timișoara), Die Wahrheit, Pravda (apăreau de trei ori pe săptămână, Timișoara), Flacăra Roșie, Voros Lobogo (cotidiane, Arad), Drum nou (cotidian, Brașov), Uj Ido (săptămânal, Brașov), Volkszeitung (bisăptămânal, Brașov), Făclia, Igazsag (cotidiane, Cluj), Drapelul roșu, Dolgozo Nep (bisăptămânale, Satu Mare), Crișana, Faklya (cotidiane, Oradea), Drumul socialismului (cotidian, Deva), Pentru socialism, Banyavideki Faklya (cotidiane, Baia Mare), Steaua roșie, Voros Zaszlo (cotidiane, Tîrgu Mureș), Flacăra Sibiului (bisăptămânal), Siderurgistul (Reșița). Lucrarea de față prezintă câteva din zecile de sesizări și intervenții ale DTPC asupra presei transilvane, în intervalul 1968–1969. Am ales această perioadă deoarece pare să fie cea mai bogată în materiale oprite de la tipar sau refăcute de lectorii direcției, pentru această zonă a țării. Momentul avea loc înainte de celebrele Teze din iunie 1971, care reprezintă granița dintre anii 60, cu o mai mare libertate a cuvântului, a puterii de exprimare și anii 70, când dictatura devine tot mai apăsătoare, iar cenzura tot mai stringentă.

CUVINTE-CHEIE: comunism, cenzură, presă, reviste, Transilvania

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X