Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

LIDIA GROSS, Cercetător științific la Institutul de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca; email: istorie@acad-cluj.ro

ABSTRACT: Although the document is already enshrimed in German historiography we believe that he has not had a special approach, each history being careful to only useful aspect of your own topics for investigation. We believe that this document deserves a point analysis, to highlight and to repay the singular character in relation the other documents of the same type, what I was trying to highlight in this study.

KEYWORDS: testament, Ursula Meister Paulin, Church, praying mantis, Bistrița

REZUMAT: Cu toate că documentul este deja consacrat în istoriografia săsească considerăm că el nu a avut parte de o abordare specială, fiecare istoric fiind atent doar la aspectul util propriei teme de investigare. Considerăm că acest document merită o analiză punctuală, care să-i pună în valoare și să-i restituie caracterul singular în raport cu alte documente de acelașii tip, ceea ce am încercat să evidențiem în prezentul studiu.

CUVINTE-CHEIE: testament, Ursula Meister Paulin, biserică, călugăriţe, Bistriţa

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X