Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

OTTMAR TRAŞCĂ, Cercetător ştiinţific principal, Institutul de Istorie „George Bariţiu“ al Academiei Române din Cluj-Napoca. Adresă email: otrasca@yahoo.com

ABSTRACT: The document we are publishing, with comments and annotations, originates from the Armeeoberkommando 11-The High Commandment of the 11th German Army’s archives. The report, dated the 14th of July, 1941, realized by Department 1 – Intelligence of the Abwehrstelle Rumänien residence, is structured in two parts; the first includes the intelligence coming from „sure sources” referring to the internal political situation in Romania while the second part of the document presents various pieces of news from the circles of diplomats accredited in Romania. The most interesting data and in our opinion the most veridical, are contained by the first part of the document, especially those referring to the parties’ activity, to the political circles (PNŢ, The Legionnaire Movement, The Communist Party, The National-Christian Party) respectively to the minorities’circles (Hungarian and Jewish respectively). The document is important not only considering the intelligence we obtained but also because it is one of the few original Abwehrstelle Rumänien reports identified as such up to the present given that the archive of the German Intelligence Services, including the Abwehrstelle Rumänien – was largely destroyed at the end of WW II.

KEYWORDS: Romania, political situation, Abwehrstelle Rumänien, German Intelligence Services

REZUMAT: Documentul pe care îl publicăm, comentat şi adnotat, provine din arhiva Armeeoberkommando 11-Înaltul comandament al Armatei a 11-a germană. Raportul, datat 14 iulie 1941, întocmit de Secţia I-Informaţii a rezidenţei Abwehrstelle Rumänien, este structurat în două părţi, prima parte cuprinde informaţiile provenite din „sursă sigură” referitoare la situaţia politică internă din România, în timp ce a doua parte a documentului prezintă diverse ştiri provenite din cercurile diplomaţilor acreditaţi în România. Informaţiile cele mai interesante şi, în opinia noastră, veridice sunt cuprinse în prima parte a documentului, îndeosebi cele referitoare la activitatea partidelor, organizaţiilor politice (PNŢ, Mişcarea Legionară, Partidul Comunist, Partidul Naţional-Creştin) şi minorităţilor (maghiară, respectiv evreiască). Documentul prezintă importanţă nu numai prin prisma informaţiilor conţinute, ci şi prin faptul că reprezintă unul din puţinele rapoarte originale provenite de la Abwehrstelle Rumänien şi identificate ca atare până în prezent, în condiţiile în care arhiva serviciilor de informaţii germane – implicit a Abwehrstelle Rumänien – a fost în mare parte distrusă la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.

CUVINTE-CHEIE: România, situaţie politică, Abwehrstelle Rumänien, servicii secrete germane

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X