Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

GABRIEL MOISA, Gabriel Moisa, Universitatea din Oradea, email: gabimoisa@hotmail.com

ABSTRACT: Beyond the directions and trends professed by the Romanian researchers in Hungary remains the manner how they write the history. Subject of time, they have close views to the general trend of the Hungarian historiography. Thus, for example, when talking about their minorities beginnings in nowadays Hungary they start as early approach to the 17th century. But sometimes, but not all, especially taking advantage of the post-communist openings, they write the history according to their beliefs. We learn as about the phenomenon of ethnic assimilation that the Romanians in Hungary are subject to, one extremely stressed beginning with the 60s of the 20th century, or how about the Trianon Treaty of Peace is perceived by them. Related to this latter aspect is interesting the way how the Trianon is discussed, for the Romanians in Hungary receiving specific connotations. Remaining outside the Romanian state has made that moment to mean for them, from a certain perspective, what it meant for Hungarians.

KEYWORDS: Historiography, Romanians, Hungary, Trianon, Hungarians

REZUMAT: Dincolo de direcţiile şi tendinţele existente în cercetările privitoare la românii din Ungaria, aparţinătoare elitei intelectuale româneşti din această ţară, rămâne modul în care se scrie istoria. Concluzia care se impune cu acuitate este aceea conform căreia scrisul istoric al cercetătorilor români din Ungaria rămâne ancorat în marea sa majoritate în tendinţa generală a istoriografiei oficiale maghiare. Astfel, bunăoară, atunci când se vorbeşte despre începuturile comunităţii româneşti din Ungaria de astăzi, aproape toate abordările pornesc cel mai devreme cu secolul al XVII-lea. Totuşi, mai ales după căderea comunismului, cercetătorii români din Ungaria scriu despre trecutul comunităţii mai aproape de adevărul istoric. Aflăm astfel inclusiv despre anvergura procesului de asimilare al românilor din Ungaria, inclusiv în anii regimului comunist din Ungaria începând cu anii ‘60 ai secolului trecut sau despre modul în care este perceput de către românii de aici Tratatul de la Trianon. Referitor la acest din urmă aspect este interesant modul cum este discutat acest document. Rămaşi în afara spaţiului românesc peste noapte, aceştia trăiesc o adevărată tragedie naţională, fapt sesizat în toate lucrările referitoare la Tratatul de la Trianon.

CUVINTE-CHEIE: Istoriografie, Români, Ungaria, Trianon, Unguri

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X