Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

VASILE CIOBANU, Cercetător științific I, dr. în istorie, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Bulevardul Victoriei 40, 550 142 Sibiu, e-mail: vasileciobanu47@yahoo.com.

ABSTRACT: The consequences of the 1918 Unification on the Romanian National Party from Transylvania (RNP) were less studied until now. In order to compensate locally for this gap in Sibiu, in the present work we used the press from Sibiu and some unpublished letters from the Archives of the Museum of Culture in Sălişte. The letters are written by lawyer Dr. Lucian Borcea, the president of RNP’s organization in Sibiu county, and addressed to the president of RNP, Iuliu Maniu, and to other party leaders. Documents and press of the years 1919–1922 confirm known historical phenomena regarding the political life in the early years after 1918, shade some remarks and bring some new information. RNP suffered following the establishment of organizations of the National Liberal Party, the People’s Party and the Peasants’ Party in Transylvania. Letters and newspapers of the time show the political situation in Sibiu, the departure of some local leaders in the parties of the Old Kingdom which expanded into the new provinces. The documents also reveal the unrest generated by the 1919, 1920 and 1922 parliamentary elections, knowing that Sibiu was a fief of RNP. RNP’s leadership decision in 1921–1922 was not to try to expand into the Old Kingdom, to reorganize and to continue the political struggle for the consolidation and democratization of the Romanian state. In the annex we are publishing eight original letters, sent or received by Dr. Lucian Borcea, president of RNP’s organization in Sibiu. Four letters are reports on the political situation in Sibiu county in the years 1919–1922 and provide important information that we do not find in the press.

KEYWORDS: Romanian National Party, Sibiu county, organization, political leaders.

REZUMAT: Consecinţele Unirii din 1918 asupra Partidului Naţional Român din Transilvania (PNR) au fost puţin studiate până în prezent. Pentru a suplini această lacună pe plan local, în judeţul Sibiu, am folosit în lucrarea de faţă presa sibiană şi câteva scrisori inedite din Arhiva Muzeului Culturii din Sălişte, provenite de la preşedintele organizaţiei judeţene Sibiu a PNR, avocatul dr. Lucian Borcea şi adresate preşedintelui PNR, Iuliu Maniu şi altor lideri ai partidului. Documentele şi presa anilor 1919–1922 confirmă fenomene istorice cunoscute privind viaţa politică din primii ani după 1918, nuanţează unele aprecieri şi aduc unele informaţii noi. PNR a suferit în urma înfiinţării unor organizaţii ale Partidului Naţional Liberal, Partidului Poporului şi ale Partidului Ţărănesc în Transilvania. Scrisorile şi ziarele vremii prezintă situaţia politică din judeţul Sibiu, trecerea unor lideri locali în partidele din Vechiul Regat, care s-au extins în noile provincii. De asemenea, documentele dezvăluie frământările generate de alegerile parlamentare din anii 1919, 1920 şi 1922, cunoscut fiind că judeţul Sibiu era un fief al PNR. Hotărârea conducerii PNR în 1921–1922 era de a nu încerca să se extindă în Vechiul Regat, de a se reorganiza şi de a continua lupta politică pentru consolidarea şi democratizarea statului român. În anexă publicăm 8 scrisori inedite, trimise sau primite de dr. Lucian Borcea, preşedintele organizaţiei Sibiu a PNR. Patru scrisori sunt rapoarte despre situaţia politică din judeţul Sibiu în anii 1919–1922 şi oferă informaţii importante pe care nu le aflăm în presă.

CUVINTE-CHEIE: Partidul Naţional Român, judeţul Sibiu, organizare, lideri politici.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X