Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

BENEDEK ROZALIA, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5–7, 400006, Cluj-Napoca, Romania, e-mail: rozalia. benedek@geografie.ubbcluj.ro

ABSTRACT: The completion of the overviews regarding aspects on disparities at the level of industrial activities needs a presentation of the association of the antrepreneurial initiative with the aspects of development of industrial and trade reserves by means of overlapping the industrial antrepreneurship with the map of resources and record of historic changes occurred in the period of transition up to the reporting period of 2008. The selected reference year marks a year from the adhesion to the European structures and, at the same time, the undermining of the economic development at a global level by the outbreak and spreading of the financial and economic crisis. The material presented is a part of the doctoral thesis of the undersigned editing with small revisions and additions subchapter 4.52 concerning the economic and geographic differences and disparities in terms of secondary sector.

KEYWORDS: resourses, industrial activity, antrepreneurship, profit, turnover, economic superstructure, Nort-West Development Region

REZUMAT: Completarea imaginii de ansamblu a aspectelor de disparitate, la nivelul activităţilor industriale, necesită o prezentare a asocierii iniţiativei antreprenoriale cu aspectele specifice de valorificare a rezervelor industriale şi comerciale, prin suprapunerea antreprenoriatului industrial cu harta resurselor şi consemnarea schimbărilor istorice, survenite în perioada de tranziţie, până la momentul de raportare 2008. Anul de referinţă selectat marchează un an de la aderarea la structurile europene şi totodată subminarea dezvoltării economice la nivel global, prin declanşarea şi difuzarea crizei financiar-economice. Materialul prezentat este parte componentă a tezei de doctorat al subsemnatei, editând cu mici revizuiri şi adăugiri, subcapitolul 4.5.** cu privire la diferenţele şi disparităţile economico-geografice la nivelul sectorului secundar.

CUVINTE-CHEIE: resurse, activitate industrială, antreprenoriat, profit, cifră de afaceri suprastructură economică, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X