Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

STELIAN MÂNDRUȚ, Cercetător ştiinţific principal, Institutul de Istorie „George Bariţiu“ al Academiei Române din Cluj-Napoca. Adresă email: smandrut@yahoo.com

ABSTRACT: It lived between the history and the past, between the official and the rewritten twice the historiographic and practiced public discourse, involving actanți marked by ethnic and susceotibilities in conceptual maintenance effirt ansd support of perseverare a complex articulated in articles, studies, papers and sequential volumes, howerer laked a comprehensive synthesis, is a reflex of the Romanian historical writing speed on the risk-taking and the reassessment of the recent past towards the war and the local dimensions of the Holocaust in the context of the information explosion and the comparative study of the European resurection.

KEYWORDS: Holocaust, Jewish question, deportations, the cult of Antonescu, Romanian historiography

REZUMAT: Antinomia între istoria trăită şi cea oficială, între trecutul real şi cel rescris, dublul discurs practicat istoriografic şi public, implicând actanţi marcaţi de sensibilităţi etnice şi susceptibilităţi ideatice în efortul de întreţinere, perseverare şi susţinere a unui tablou complex articulat din articole / studii, lucrări şi volume secvenţiale, – lipsit însă de sinteza critică reflectând cercetarea imparţială şi exhaustivă, – constituie un reflex actual al procesului urgentat în scrisul istoric românesc privind asumarea şi reevaluarea trecutului recent vizând problematica războiului şi dimensiunea autohtonă a Holocaustului / Shoahului, în contextul exploziei informaţionale şi resurecţiei comparatiste în plan european.

CUVINTE-CHEIE: Holocaust, problema evreiască, deportări, cultul Antonescu, istoriografia românească

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X