Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

HOCHHAUSER RONALD, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, hronald@mailbox.hu

ABSTRACT: Our approach is meant to be a contribution to reconstructing the history of a technical objective of major local and regional importance as well as a celebration of the 120th anniversary of its erection. This paper is a revision and an extension of the information presented in our PhD thesis on factory industry in Oradea, from its beginnings until 1948, and it is mainly based on archives, articles published in the local newspapers of the time and on the paper entitled Nagyvárad város vízellátása (Water Supply of the city of Oradea) drawn up by the Technical Department of the City Hall, based on official data and published in 1896.

KEYWORDS: project, pumping station, distribution network, water supply, filtering station

REZUMAT: Demersul nostru se doreşte a fi o contribuţie la reconstituirea istoricului unui obiectiv tehnic cu importanţă locală şi regională, şi o evocare la împlinirea la o sută douăzeci de ani de la edificarea sa. Aportul de faţă reprezintă o revizuire şi o augmentare a celor consemnate în teza noastră de doctorat cu privire la industria de fabrică la Oradea, de la debut până în 1948; cercetarea se bazează, în primul rând, pe documente de arhivă, pe articole publicate în ziarele locale din epocă şi pe lucrarea Nagyvárad város vízellátása (Alimentarea cu apă a oraşului Oradea) elaborată de Oficiul tehnic al Primăriei oraşului, în baza unor date oficiale, şi editată în 1896.

CUVINTE-CHEIE: proiect, staţie de pompare, reţea de distribuţie, alimentare cu apă, staţie de epurare

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X