Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

IULIU-MARIUS MORARIU, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. E-mail: morariu_iuliumarius@yahoo.com

ABSTRACT: The present study presents the way how were organised in the Orthodox Church structures, the terrritories annexed to Romania after the Great Union of 1918 and shows what as the contribution that the church had to their integration into state structures of Romania. The material represents a new approach in Romanian research, because although certain aspects of the problem are addressed tangentially in some research, a material that presents the organization of all the territories annexed to the country by the Orthodox church after the event and to shows how toook in place, doesn’t exist until now. In his presentation, the author uses both historical literature produced by the people of those times (like Pan Hallippa or Ion Nistor), as well as new researches, provided from Romania and abroad, that examines the event in 1918 and its consequences.

KEYWORDS: Metropolitan Church of Bessarabia, Metropolitan Bucovina suffragan diocese, Nicolae Ivan.

REZUMAT: Studiul de față analizează modul în care au fost organizate de către Biserica Ortodoxă, teritoriile alipite României după anul 1918 și artă care a gost contribuția Bisericii la integrarea lor în structurile statale ale României. Materialul se constituie într-o abordare nouă (de pionierat) în cercetarea românească, căci, deși anumite aspecte ale acestei problematici sunt atinse tangențial în unele lucrări, o cercetare care dedicată exclusiv felului în care au fost organizate toate teritoriile anexate bisericii de către Biserica Ortodoxă după evenimentul pomenit și care să reliefeze felul în care s-a petrecut acest lucru, nu există până acum. În realizarea acestei prezentări, autorul se folosește deopotrivă de literatura de specitlitate produsă de către scriitori din acele vremuri (precum Pan Halippa sau Ion Nistor), cât și de cercetări mai noi, aparținând unor autori români sau străini, care analizează felul în care s-a petrecut evenimentul de la 1918 și consecințele lui.

CUVINTE-CHEIE: Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Bucovinei, episcopie sufragană, Nicolae Ivan.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X