Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

MARCELA BĂBĂNAŞ, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; email: marcelaspatarelu@yahoo.com

ABSTRACT: It is said that each town has its personalities, that these give in one way or another a kind of spiritual touch to that place. Ioan Sima was a noticeable man in this respect – a forerunner on his father’s side was the cneaz Sima of Săcel (Maramureş), endowed with estates by John Hunyadi for his taking part in the campaign against the Turks (1443– 1444). His grandfather on his mother’s side, Iacob Deleu, was one of the most valiant among the captains of Avram Iancu, and his uncle, Victor Deleu, was the organizer of the first battalions of Transylvanian volunteers arrived in Iasi in 1917. Ioan Sima is an outstanding personality of the artistic life from Sălaj, a master of shapes and colours, who made immortal on his canvas the landscape and the people from this place. In this study, we are not to focus on his biographical data or on his multiple expositional activities – well reflected by the press and by the critics of his time, but we want to make a documentary portrait of this master of arts, to evoke his personality, to understand where his lyrism and sensibility reflected on each of his paintings come from, what is the source of his love for the land of Sălaj, so often rendered in the paintings and by the gestures of this painter. The documents of the personal archive of the painter that belong to the Ioan Sima Collection together with his work of art held by the County History and Art Museum of Zalău are of special importance as they mirror both the artist and the man together with his muses, reflecting his preocupations and the social life of his time, all of these providing together a sense of the whole. This fund of archive contains 1047 units of documents and photographic material being the result of the donation made by the artist, donation achieved in 1985 by his niece, Maria Margareta Botezatu. These documents give us the possibility to rediscover his artistic life, to illustrate his ascension in the cultural and the artistic context of his country, to represent both the human and the artistic way of the painter’s becoming. Of special importance are the documents illustrating his family ties – documents that we have introduced in this presentation in order to recreate the traditional family background in which Ioan Sima developed as a child. Even if we only made reference to the documents mentioned above, we could draw the conclusion that these represent not only the human side and the artistic becoming of the painter, but we could state they are also important pages of local history. A kind of history like a story that stirs the reader with some juicy happenings from the everyday life of a family from Salaj.

KEYWORDS: Ioan Sima, painting, Victor Deleu, documentary archives, traditional family

REZUMAT: Se spune că fiecare oraș își are personalitățile sale, că acestea dau, într-un fel sau altul, locului o anumită amprentă spirituală. Un om remarcabil a fost şi pictorul Ioan Sima – un strămoş din partea tatălui, a fost cneazul Sima de Săcel (Maramureş), înzestrat cu moşii de către Iancu de Hunedoara pentru participarea lui la campania împotriva turcilor (1443–1444). Bunicul dinspre mamă, Iacob Deleu, a fost unul dintre cei mai viteji căpitani ai lui Avram Iancu, iar unchiul Victor Deleu a fost organizatorul primelor batalioane de voluntari transilvănani sosite la Iaşi în 1917 – personalitate marcantă a vieţii artistice sălăjene, un baron al culorilor şi al formelor, care a imortalizat pe pânză peisajele şi oamenii locului. Nu ne-am propus sa insistăm asupra datelor biografice şi nici asupra multiplelor lui activităţi expoziţionale – amplu reflectate de presa şi critica vremii – şi ne-am dorit să creionăm un portret documentar al personalităţii maestrului, să înţelegem de unde izvorăşte lirismul şi sensibilitatea reflectate de fiecare lucrare realizată, de unde porneşte dragostea de ţinuturile sălăjene frecvent evocate în pânzele şi gesturile pictorului. De o importanţă deosebită, alături de lucrările de artă ce compun Colecţia Ioan Sima, deţinută de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău, sunt documentele ce compun arhiva personală a maestrului Ioan Sima, parte componentă a colecţiei, care ne relevă atât omul, cât şi pictorul, alături de muzele sale, oglindind preocupările şi viaţa socială, toate închegându-se într-un tot unitar. Acest fond de arhivă este constituit dintr-un număr de 1047 de acte, documente şi material fotografic, provenit în urma donaţiei făcute de artist şi completat în anul 1985, de nepoata sa, Maria Margareta Botezatu. Prin aceste documente avem posibilitatea de a reconstitui viaţa artistică, de a evidenţia ascensiunea în contextul cultural-artistic al ţării, de a creona drumul devenirii artistice şi umane a pictorului. De o importanţă deosebită sunt documentele ce ilustrează legătura cu membrii familiei – documente pe care le-am introdus în lucrarea de faţă – evidenţiind mediul în care s-a dezvoltat şi format copilul Ioan Sima – familia tradiţională. Putem, oarecum concluziona, chiar dacă ne-am raporta doar la aceste documente menţionate mai sus, că acestea ne redau nu doar drumul devenirii umane şi artistice a pictorului, ci şi pagini de istorie locală. Este o istorie sub forma unei poveşti care stârneşte cititorul cu acele trăiri şi întâmplări haioase, din viaţa de zi cu zi a unei familii din Sălaj.

 CUVINTE-CHEIE: Ioan Sima, pictură, Victor Deleu, arhivă documentară, familia tradiţională

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X