Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

ROPA LUCIAN, Profesor de istorie-geografie la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș; Doctorand la Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Universitatea din Oradea. Adresa email: lucianropa@yahoo.com

ABSTRACT: Between 1950–1906 a series of administrative-territorial changes occured in the North-West of Romania, which were the result of the Law of Zoning in 1950 and of the administrative reforms in 1952, 1956 and 1960. As a result of the implementation of the Law of Zoning, some regions arose in the North West of our country: Oradea, Cluj and Baia Mare. Each of these went through several administrative-territorial changes during the sixth decade of the 20th century, changing the extent of the territory and the number of the composing districts. These administrative-territorial developments were the result of the political factor, because the Romanian Communist Party had searched for solutions to better supervise the residents, but they were also influenced by the U.R.S.S. relationship with Romania. Thus, in 1960, as a result of the internal liberalization the names of some regions were changed and they were given traditional names. In the North-West of the country, Oradea region became Crișana, and Baia Mare region became Maramureș. These frequently administrative reorganizations in the North-West of Romania, and also in the whole country between 1950–1960, highlighted the economical inefficiency of the regions, that were false achivements, foreign to the Romanians’ historical tradition. The regions and the districts of Soviet import were abolished in 1968 and replaced by counties.

KEYWORDS: administrative-territorial reorganization, Oradea region, Cluj region, Baia Mare region, the Law of Zoning.

REZUMAT: În nord-vestul României s-au produs între anii 1950–1960 o serie de modificări administrativ-teritoriale, care s-au datorat Legii Raionării din 1950 și reformelor administrative din anii 1952, 1956 și 1960. În urma aplicării Legii Raionării, în nord-vestul țării noastre au luat naștere regiunile Oradea, Cluj și Baia Mare. Aceste trei regiuni s-au format pe locul a șapte județe din perioada interbelică. Fiecare din cele trei regiuni a trecut prin mai multe modificări administrativ-teritoriale pe parcursul deceniului șase al secolului al XX-lea, schimbându-și întinderea teritoriului și numărul raioanelor componente. Aceste evoluții administrativ-teritoriale s-au datorat factorului politic, deoarece Partidul Comunist Român a căutat soluții să supravegheze cât mai bine locuitorii, dar au fost influențate și de relațiile României cu U.R.S.S. Astfel, în 1960, ca urmare a liberalizării interne, au fost schimbate denumirile unor regiuni cu unele tradiționale. În partea de nord-vest a țării, regiunea Oradea a devenit regiunea Crișana, iar regiunea Baia Mare a fost redenumită regiunea Maramureș. Desele reorganizări administrative din nord-vestul României, dar și din întreaga țară, între anii 1950–1960, au scos în evidență ineficiența economică a acestor regiuni, care erau creații artificiale, străine de tradiția istorică a poporului român. Regiunile și raioanele de import sovietic au fost desființate în 1968, fiind înlocuite cu județele.

CUVINTE CHEIE: reorganizare administrativ-teritorială, regiunea Oradea, regiunea Cluj, regiunea Baia Mare, Legea Raionării.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X