Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

LAURA POP, Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Etnografie şi Artă Populară, email: laurapop2006@yahoo.com 

ABSTRACT: This paper wants to emphasize the role of the anti-alcohol religious propaganda in the transformation of the burial customs from Transylvania, rather from Mureş County, in early XXth century. The research started from Church documents from local public archive, derived from Târgu-Mureş and Reghin Greek-Catholic Deaneries files. There we could find a lot of priests reports, dating from 1914, about the measures taken to ban alcohol drinks at religious services, especially at burial. On the other side, these religious documents are useful ethnographic testimonies for description of the burial customs at the beginning of the XXth century, because some priest insisted to show the funeral practices before the anti-alcohol measures. The misuse of the alcohol in the religious services was a major concern for the Greek-Catholic Church at the end of the XIXth century and in the early XXth century, as we could see in the archival documents. The problem is that the Church rituals used some alcohol beverages, like wine for example, and could not give up of them. The solution found was to demonize the distilled beverages instead of the fermented drinks. Another problem is the conflict between the prohibition of the alcohol drinks in burials and the the traditional idea of charity, because the alcohol given at funerals – as alms – are important part of the peasant model of the charity. In conclusion, at that time, a lot of funeral customs dissapeared altogether after the anti-alcohol measures, not only the use of the alcohol at burial, due the zeal of the priest to remove any occasion for use alcohol drinks, especially distilled beverages. Today, a lot of people return to the use of the alcohol at funerals, but a lot of small funeral customs vanished.

KEYWORDS: Religious Anthropology, Burial customs, Alcoholism, Alms, Transylvania

REZUMAT: Lucrarea doreşte să releve rolul propagandei religioase antialcoolice in modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania, mai ales din judeţul Mureş, la începutul secolului al XX-lea. Cercetarea a pornit de la documentele bisericeşti din arhiva publică locală, provenite de la fondurile Protopopiatelor greco-catolice Târgu-Mureş şi Reghin. Acolo putem găsi o serie de rapoarte ale preoţilor, datând din 1914, despre măsurile luate pentru interzicerea băuturilor alcoolice în serviciile bisericeşti, mai ales la înmormântare. Pe de altă parte, aceste documente religioase sunt mărturii etnografice utile pentru descrierea obiceiurilor de înmormântare la începutul secolului XX, deoarece preoţii au insistat să arate practicile funerare dinainte de măsurile antialcoolice. Folosirea abuzivă a alcoolului la serviciile religioase era o preocupare majoră a Bisericii greco-catolice la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, după cum se vede din documentele de arhivă. Problema este că ritualurile bisericeşti utilizează anumite băuturi alcoolice, cum este vinul spre exemplu, la care nu pot renunţa. Soluţia găsită a fost demonizarea băuturilor spirtuoase în locul celor fermentate. O altă problemă este conflictul dintre interzicerea băuturilor alcoolice la înmormântări şi ideea tradiţională de pomană, deoarece alcoolul dat de pomană la înmormântări face parte din modelul ţărănesc de milostenie. În concluzie, în epoca respectivă, multe obiceiuri de înmormântare au dispărut cu totul după măsurile antialcoolice, nu numai alcoolul ca atare, datorită zelului preoţilor de a înlătura orice prilej de folosire a băuturilor alcoolice, mai ales a celor spirtuoase. Astăzi, s-a reluat folosirea alcoolului la înmormântări, dar multe datini mărunte de înmormântare au dispărut.

CUVINTE-CHEIE: antropologie religioasă, obiceiuri de înmormântare, alcoolism, pomeni, Transilvania

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X