Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

OLIMPIA MUREŞAN, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău; email: piamuresan35@yahoo.com

ABSTRACT: If analyzed in the complex context of the folk spirituality, death and the customs related to the burial have a socio cultural component. In the traditional communities the passage rites play an important role, even if everyone dies alone, going through all stages in his/her own way, those left cannot survive in loneliness, outside the community they are bound to by the infinite network of social ties. All these rites of passage to the other world are indicators of our individuality and of our own and specific character, but they also make us remember that we are part of the community we belong to. In the communities under research, that is Motiș and Surduc, death used to be an event concerning everybody. The effective manifestation of the burial ceremony meant the completion of some rites, of some strict rules generating specific practices and representations. According to the traditional conceptions, man did not come from anywhere, the same as man would not leave this life for going anywhere. The mentality of the folk people is concerned with each and every person to achieve their own role and meaning and to be ready for the „other world”.

KEYWORDS: death, funeral rites, burial ceremony, omen, the other world

REZUMAT: Analizată în contextul complex al spiritualităţii populare, moartea şi obiceiurile legate de înmormântare au o componentă socioculturală. În comunităţile tradiţionale riturile de trecere au un rol important, chiar dacă fiecare om moare singur, străbătând toate etapele în unicitate, cei rămaşi nu pot supravieţui în singurătate, în afara comunităţii de care îi leagă firele infinite ale raporturilor sociale. Toate aceste rituri, în trecerea noastră spre lumea de dincolo, indică individualitatea şi caracterul nostru dar ne amintesc în acelaşi timp că aparţinem comunităţii din care facem parte. În comunităţile cercetate, respectiv Motiş şi Surduc, moartea era un eveniment care îi privea pe toţi. Derularea efectivă a înmormântării, a „petrecaniei”, presupunea parcurgera unor ritualuri, a unor reguli stricte, care generează reprezentări şi practici specifice. Potrivit concepţiilor tradiţionale, omul nu venea de nicăieri, după cum tot aşa, nici nu pleca din viaţă spre nicăieri. Mentalitatea populară are grijă ca fiecare să-şi împlinească propriul rost şi să fie pregătit pentru „lumea de dincolo”.

CUVINTE-CHEIE: moarte, rituri funerare, petrecanie, semne prevestitoare, lumea de dincolo.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X