Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

CÎMPEAN SIMONA, Doctorand la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Cluj-Napoca,Universitatea Babeș-Bolyai. Adresa de e-mail: simona_cimpean@yahoo.com 

ABSTRACT: Migration is a process heavily influenced by geo-political and economic changes produced worldwide. Migraţia for work aims to increase the quality of life of individuals and their families. He concept of European multiculturalism refers to the idea of coexistence, interference and intercultural dialogue within the European Union’s general. Romanians migrant workers interact with the natives of other countries, gain new knowledge and skills to work and implement the knowledge acquired return home. Home communities are the main beneficiaries of this capital values represented by migrant workers by their spirit of entrepreneurship and investments can contribute to their development. All valuable ideas can be sold if they are included in local development strategies. They can generate much needed jobs today in Romania, especially in rural areas where there is high unemployment.

KEYWORDS: migration, mobility, work skills, rural environment, migrant workers

REZUMAT: Migrația este un proces puternic influențat de schimbările geo-politice și economice produse la nivel mondial. Migrația pentru muncă are ca scop creșterea calității vieții indivizilor și a familiilor acestora. Conceptul de multiculturalism european se referă la ideea de coabitare, de interferență și de dialog intercultural în cadrul larg oferit de Uniunea Europeană. Lucrătorii migranți români interacționează cu nativii altor țări, acumulează noi cunoștințe și abilități de muncă și pot implementa, la revenirea în țară, cunoștințele însușite. Comunitățile de origine sunt principalele beneficiare ale acestui capital valoros reprezentat de lucrătorii migranți care, prin spritul lor antreprenorial și prin investițiile realizate, pot contribui la dezvoltarea acestora. Toate ideile valoroase pot fi valorificate dacă sunt incluse în strategii de dezvoltare locală. Ele pot genera locuri de muncă atât de necesare azi în România, în special în mediul rural, unde există o rată crescută a șomajului.

CUVINTE-CHEIE: migrație mobilitate, abilități de muncă, mediu rural, lucrători migranți

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X