Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

OVIDIU-VALENTIN BOC, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 ABSTRACT: Director of the State Archives of Cluj since 1922, a difficult time for the archives of Transylvanian institutions, when after the first world war they were usually destroyed, scattered or lost, or did not enjoy proper edifices, Ştefan Meteş managed to gather and organize significant funds of the county, local and familial archives of Transylvania through a hard field work, as it comes out from a series of documents issued by the institutions where he had made his research. His hard working activity consisted not only in collecting or inventorying documents. He also turned made the documents and preserved them in an appropriate space since, in his opinion, archive does not mean only a deposit of old random documents; it also means “an alive laboratory out of which endless knowledge comes out to strengthen the national soul in its way to triumph, for the benefit of a nation and the whole humanity…”. There were also many times when Ştefan Meteş asked the authorities to provide for archives a new larger space similar to those found abroad, to preserve this national treasure. It was obvious that he did not restrict his activities only to administrative attributions as a director. He was also dedicated – body and soul – to research activities, document publication and recovery. He also initiated the editing of several inventories and catalogues of documentary funds and collections. He therefore strongly believed that this rich and inestimable documentary treasure that represents a connection with our past, and the legitimation of our nation, should be placed in a new light. The present study therefore attempts to present the activity of Ştefan Meteş and all his efforts as a Director of the Archives in Cluj for more than twenty years, on the basis of Ştefan Meteş Archive Fund from The National Archives of Cluj and other sources, especially because Ştefan Meteş educatred an entire generation of archivists who worked under his coordination, advice, and supervision.

KEYWORDS: director, archive, Cluj, institution, Meteş.

REZUMAT: Ajuns director al Arhivelor Statului din Cluj din 1922, într-o perioadă dificilă pentru arhivele instituţiilor din Transilvania, când, imediat după Primul Război Mondial, acestea erau fie distruse, risipite sau pierdute, fie nu aveau edificii proprii, Ştefan Meteş a reuşit, printr-o neobosită muncă de teren, să adune şi să organizeze importante fonduri de arhive judeţene, orăşeneşti şi familiale din Transilvania, aşa cum reiese dintr-o serie de documente emise de instituţiile la care s-a deplasat. Neobosita activitate nu s-a rezumat doar la colectarea documentelor, la inventarierea lor, ci şi la valorificarea lor şi la prezervarea lor într-un spaţiu propice, pentru că arhiva nu era, în opinia lui Ştefan Meteş, doar un depozit de documente vechi, aruncate la întâmplare, „…ci un laborator viu din care pleacă necontenit elemente şi cunoştinţe, care fortifică sufletul naţional în mers spre biruinţă, în folosul naţiunii şi al umanităţii…”. În nenumărate rânduri, a solicitat autorităţilor un nou sediu încăpător, asemănător cu acelea pe care le aveau străinii, pentru a păstra acest tezaur naţional. Cum era şi firesc, Ştefan Meteş nu s-a limitat doar la atribuţiile administrative de director, ci a participat trup şi suflet la cercetarea documentelor, valorificarea şi la publicarea lor, iniţiind tipărirea unor inventare şi cataloage ale fondurilor şi colecţiilor de documente, fiind ferm convins că trebuie scoasă la lumină această bogăţie documentară inestimabilă, adevărată legătură cu trecutul, altfel spus legitimarea neamului nostru. Comunicarea urmăreşte, pas cu pas, atât cât se poate reconstitui pe baza documentelor aflate în fondul arhivistic Ştefan Meteş aflat la ANDCJ, dar şi din alte surse, activitatea şi străduinţele istoricului Ştefan Meteş, în calitatea sa de Director al Arhivelor Statului din Cluj, vreme de peste douăzeci de ani. Aceasta cu atât mai mult cu cât Ştefan Meteş a fost şi formatorul unei generaţii întregi de arhivişti, care a lucrat sub coordonarea şi sfătuirea sa.

CUVINTE-CHEIE: Cuvinte cheie: director, arhivă, Cluj, instituţie, Meteş

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X