Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

COSMIN-CĂTĂLIN LAZAR, Preot ortodox la Parohia Ortodoxă Subcetate, Episcopia Sălajului; Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj Napoca, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie, Universitatea Babeş Bolyai. Adresa email: lazar.catalin1987@yahoo.com

ABSTRACT: This study proposes a research on Orthodox religious education in Transylvania and in Salaj county in the second half of the nineteenth century. The first part of the study presents theconfessional education legislation drafted by the Transylvanian political forum, during the reporting period. At the same time, it is also presented the application of this legislation by ecclesiastical bodies in Orthodox parishes from Transylvania, through the orders and circulars issued by the bishop Andrei Saguna. Through the special care of the Orthdox bishop Saguna and using as a base the political legislation, a well-organized confessional education system is created, which is mainly sustained by the church, through the community involvement. What is noteworthy is the fact that Andrei Saguna seeks to organize an institutionalized education, independent from functional and confessional point of view, leaving it in the care of the deans and priests, but still maintaining a permanent and careful surveillance from his side. Transylvanian Orthodox religious educational system thought by Şaguna had exceptional results: in nearly 800 villages from Transylvania were set popular schools, this being only one of his tremendous accomplishments. The second part of the study generally presents the situation of the orthodox religious educational system in Unguraş deanery villages, the only orthodox deanery in Sălaj in the referred period. The orthodox people from Sălaj, deans and priests have shown themselves responsive to their bishop’s care for their children education. In this respect, it can be noticed that in the first 2 decades after the 1850 synod held in Sibiu, in nearly all religious communities from Salaj, in Unguras deanery, were created and built schools through the involvement of the parish committees. The involvement of the people from Sălaj in sustaining the schools creation does not stop here, as at the recommendation of their bishop, they also took care of providing these schools with qualified teachers and materials, but also taking care of their payment. In a nutshell, all the hard work performed by the bishop Andrei Şaguna, the deans, priests and orthodox people from Transylvania, but also from Salăj, regarding the organization and the support of the orthodox religious educational system is nothing but the expression of their religious and patriotic identity and also their desire for emancipation.

KEYWORDS: Andrei Şaguna, Transylvania, religious education, schools, teachers.

REZUMAT: Studiul de faţă propune o cercetare asupra învăţământului confesional ortodox din Transilvania, dar şi din ţinuturile sălăjene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În prima parte a studiului este prezentată legislaţia învăţământului confeional elaborată de forurile politice transilvănene în perioada de referinţă. În paralel se prezintă şi aplicarea acestei legislaţii de către forurile ecleziale ortodoxe transilvănene în parohiile ortodoxe din Transilvania, prin ordinele şi circularele emise de ierarhul Andrei Şaguna. Pe baza legislaţiei politice şi prin grija deosebită a mitropolitului ortodox Şaguna se pun bazele unui învăţământ confesional bine organizat, susţinut în cea mai mare parte de Biserică, prin implicarea comunităţilor bisericeşti. Ceea ce este de remarcat este faptul că mitropolitul Andrei Şaguna urmăreşte o organizare a unui învăţământ instituţionalizat, autonom din punct de vedere funcţional şi confesional, lăsând în grija protopopilor şi a preoţilor organizarea învăţământului confesional, cu supravegherea permanentă şi atentă din partea sa. Învăţământul confesional ortodox transilvănean gândit de Şaguna are rezultate excepţionale, căci prin grija sa în aproape 800 de sate din Transilvania s-au înfiinţat şcoli poporale, aceasta fiind doar una din realizările sale monumentale. A doua parte a studiului prezintă în linii mari situaţia învăţământului confesional ortodox din satele protopopiatului Unguraş, singurul protopopiat ortodox de pe meleagurile sălăjene din perioada la care facem referire. Sălăjenii ortodocşi, protopopi, preoţi şi credincioşi s-au arătat receptivi la grija ierarhului lor de a avea şi copii lor parte de-o educaţie solidă. Astfel se poate observa că în primele două decenii după sinodul din 1850 ţinut la Sibiu, apoape în toate comunele bisericeşti sălăjene ale protopopiatului Unguraş s-au înfiinţat şi s-au ridicat şcoli prin implicarea comitetelor parohiale. Implicarea sălăjenilor în susţinerea şcolilor nu se opreşte aici, căci la recomandările venite din partea ierarhului lor, aceştia au avut în vedere şi dotarea şcolilor cu învăţători calificaţi şi plata acestora. Toată activitatea, toată truda ierarhului Andrei Şaguna, a protopopilor, a preoţilor, cât şi a credincioşilor din Transilvania, dar şi a celor sălăjeni, în ceea ce priveşte organizarea şi susţinerea învăţământului confesional ortodox, nu este altceva decât exprimarea identităţii lor de neam şi de credinţă, şi dorinţa lor de emancipare

CUVINTE CHEIE: Andrei Şaguna, Transilvania, învăţământ confesional, şcoli, învăţători.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X