Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

COSTIN SCURTU, Muzeul Militar Constanța; email: scurtucostin@yahoo.com

ABSTRACT: The European Union includes within its borders almost all the European countries, including the largest, most populated, most prosperous and most scientifically and technologically advanced countries. Two of the great European forces do not currently hold the membership status – The Russian Federation and Ukraine. After the Moldovan elections in 2009, the power was taken over by political factions whose main objectives are the imposition of democratic values and the adherence to European structures or, at least, a close collaboration with them. Romania, who has been a member of the European Union since 2007, is Moldova’s main support on the European path. Moldova’s cooperation with the European Union holds many benefits in various areas, such as: economic growth and a rise in the living standard, the implementation of institutions and the democratic spirit, justice reform, the inclusion in the European security system, free circulation of citizens.

KEYWORDS: Euro-Atlantic space, Moldova, the European Union, democracy, European integration.

REZUMAT: Uniunea Europeană cuprinde în graniţele sale aproape toate statele din Europa, printre care se găsesc ţările cele mai întinse, mai populate, mai prospere şi mai avansate ştiinţific şi tehnologic ţări. Două ţări din marile forţe ale Europei nu deţin, actualmente, statutul de membri ai Uniunii – Federaţia Rusă şi Ucraina. După alegerile din 2009 din Republica Moldova au ajuns la putere formaţiuni politice care au ca principalele obiective impunerea valorilor democratice, precum şi aderarea la stucturile europene sau, cel puţin, colaborarea strânsă cu acestea. Principalul sprijin pe drumul european al Republicii Moldova este România, membru al Uniunii din 2007. Beneficiile colaborării Moldovei cu Uniunea Europeană în diverse domenii sunt: creşterea economică şi a nivelului de trai, implementarea instituţiilor şi spiritul democratic, reforma justiţiei, includerea în sistemul de securitate comună, libertatea de circulaţiei a cetăţenilor.

CUVINTE-CHEIE: spaţiul euro-atlantic, Republica Moldova, Uniunea Europeană, democraţie, integrarea europeană.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X