Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

MARIN POP, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău; email: marinpop07@yahoo.com

ABSTRACT. This study concern the establishment and activity of Iuliu Maniu guards and peasant guards. I tried to emphasize that the first party of its kind in the PNT., The organization model and the Roman legions of „Apuseni Mountains, as it was called Avram Iancu were valiant youth formations PNT. Their guards have succeeded „Iuliu Maniu”, which sprang into existence, formal, very short, being dismantled in the fall of 1934 by the NPP leadership. They were followed by guards peasant self-defense formations, established since 1936. Political formations were called „peasant guards“ and were organized, at least in Transylvania and Banat, in each county. Guards Commander peasant from Transylvania and Banat, was elected political fighter known Maramures, Ilie Lazar. At the county level is sought, especially those who had held military positions, such as Col. Aurel Stoica, Ilie Lazar’s deputy. Guards were composed of peasants and wore „white shirts“, inspired by Romanian folk from the villages. On the occasion of major meetings in Bucharest and Timisoara Beiuş, tens of thousands marched Guardists, dressed in white shirts, armed with pitchforks, and axes Baskets, that while peasant uprisings. Their parade in front of the official stand for hours on end and has shown impressive strength that was the peasantry. Unlike the guards right-wing parties, who were already on the blacklist of politicians who wanted to assassinate him, the guards wanted to establish a peasant order and safety climate. Not practicing violence, but only retaliated when they were attacked, as if the great assembly of the NPP. the Roman Arena, 31 May 1936, when guards were attacked by right-wing extremist. With an impressive force, members of peasant guards present at this great assembly were able to put to flight those who tried to cause a diversion.

KEYWORDS: Iuliu Maniu, National Peasant Party in Transylvania and Banat, peasant guards, Ilie Lazăr

REZUMAT: Prezentul studiu se referă la înfiinţarea şi activitatea gărzilor Iuliu Maniu şi a gărzilor ţărăneşti. Am încercat să scoatem în evidență faptul că primele formațiuni de acest tip, din cadrul P.N.Ț., cu organizare după modelul legiunilor romane și cele ale „Craiului Munților Apuseni”, cum era denumit Avram Iancu, au fost formațiunile de voinici ale tineretului P.N.Ț. Lor le-au succedat gărzile „Iuliu Maniu”, care au avut o existență, oficială, foarte scurtă, fiind desființate în toamna anului 1934 de către conducerea P.N.Ț. Au fost urmate de gărzile țărănești, formațiuni de autoapărare, înființate începând cu anul 1936. Formațiunile politice s-au numit „gărzi ţărăneşti” şi au fost organizate, cel puţin în Ardeal şi Banat, în fiecare judeţ. Comandant al gărzilor ţărăneşti din Ardeal şi Banat a fost ales cunoscutul luptător politic maramureşean, Ilie Lazăr. La nivel de judeţe se căutau, în special, cei care deţinuseră funcţii militare, ca de exemplu colonelul Aurel Stoica, adjunctul lui Ilie Lazăr. Gărzile erau alcătuite din ţărani şi purtau „cămăşi albe”, inspirate din portul tradiţional românesc de la sate. Cu prilejul marilor adunări de la Bucureşti, Beiuş sau Timişoara, au defilat zeci de mii de gardişti, îmbrăcaţi în cămăşi albe, înarmaţi cu furci, cose şi topoare, ca în vremea răscoalelor ţărăneşti. Defilarea lor prin faţa tribunei oficiale dura ore în şir şi a dovedit forţa impunătoare pe care o avea ţărănimea. Spre deosebire de gărzile partidelor de dreapta, care aveau, deja, liste negre cu oameni politici pe care doreau să-i asasineze, gărzile ţărăneşti doreau instaurarea unui climat de ordine şi siguranţă. Nu practicau violenţa, ci ripostau doar atunci când erau atacate, cum a fost cazul marii adunări a P.N.Ţ. de la Arenele Romane, din 31 mai 1936, când au fost atacaţi de gărzile extremiste de dreapta. Având o forţă impresionantă, membrii gărzilor ţărăneşti prezenţi la această mare adunare au reuşit să-i pună pe fugă pe cei care au încercat să provoace o diversiune.

CUVINTE-CHEIE: Iuliu Maniu, Partidul Naţional Ţărănesc din Transilvania şi Banat, gărzi ţărăneşti, Ilie Lazăr

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X