Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

ROBERT FÜRTÖS, Muzeograf la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Sighet. Adresa email: robert_furtos@yahoo.com

ABSTRACT: Interest of Securitate for the Greek-Catholic clandestine activity was manifested constantly throughout the communist regime, the Greek-Catholics hierarchs and priests being closely monitored within individual or group files. The present study follows the essential aspects of the informative surveillance activity carried out by Securitate against canon Coriolan Tămâian who became in 1978, clandestinely, the diocesan bishop of the Greek-Catholic diocese of Oradea. The study is largely based on documents of Securitate (summaries, reports, informative notes, statements) collected in 18 massive volumes containing materials resulting in more than 20 years of informative surveillance. The documentation was completed with information from various specialized studies or memoir writings. Having a sinuous evolution over more than two decades, the relationships between Coriolan Tămâian and Securitate have experienced various stages: the individual pursuing (started in April 1966, suspended in December 1969, restarted in 1971, closed in 1974 and again activated at the beginning of 1979) and after Coriolan Tămâian was used in operations supported by the communist political police in the 1980’s: solving the Greek-Catholic problem through adoption of the Latin rite under the form of a Romanian Catholic Church but also through maintaining some tensions and dissensions among the Greek-Catholic priests, with the aim of weakening the unity of the religion. If at the beginning of the 1960’s the canon Coriolan Tămâian believed that the legalizing of the Greek-Catholic rite was possible, starting with the mid 1970’s his hopes will begin to fade, realizing that the regime will never take into account to formalize the rite. In this context he became the main promoter to adopt the Latin rite, seeing it as a transition state, considering that in the context of the 1980’s it was the only viable way to save Catholicism among the believers.

KEYWORDS: Greek-Catholic Church, Securitate, informative surveillance, collaboration.

REZUMAT: Interesul Securităţii pentru activitatea clandestină greco-catolică s-a manifestat constant în toată perioada regimului comunist, ierarhii şi preoţii uniţi fiind atent supravegheaţi în cadrul unor dosare individuale sau de grup. Studiul de faţă urmăreşte aspectele esenţiale ale acţiunii de urmărire informativă desfăşurată de Securitate împotriva canonicului Coriolan Tămâian, devenit în 1978, în clandestinitate, ordinariul diecezan al Episcopiei greco-catolice de Oradea. Studiul se bazează în mare măsură pe documentele Securităţii (sinteze, rapoarte, note informative, declaraţii), reunite în cadrul a 18 volume masive, conţinând materialele rezultate în cei peste 20 de ani de urmărire informativă. Documentarea a fost completată cu informaţii provenite din diverse studii de specialitate sau lucrări cu caracter memorialistic. Având o evoluţie sinuoasă de-a lungul a peste două decenii, relaţiile dintre Coriolan Tămâian şi Securitate au cunoscut diverse etape: de la urmărirea individuală (iniţiată în aprilie 1966, sistată în decembrie 1969, reluată în 1971, închisă în 1974 şi din nou activată la începutul anului 1979) s-a ajuns la utilizarea sa în cadrul unor operaţiuni sprijinite de poliţia politică comunistă în anii `80: „rezolvarea” problemei greco-catolice prin adoptarea ritului latin, sub forma unei Biserici Catolice româneşti, dar şi întreţinerea unor tensiuni şi disensiuni în cadrul clerului unit, cu scopul de a slăbi coeziunea cultului. Dacă la sfârşitul deceniului şapte, canonicul Coriolan Tămâian credea că legalizarea cultului greco-catolic era posibilă, de la mijlocul deceniului următor speranţele sale au început să se năruiască, devenind conştient că regimul nu avea în vedere oficializarea cultului. În acest context a devenit principalul promotor al adoptării ritului latin, văzută ca o formulă tranzitorie, considerând că în conjunctura existentă în deceniul nouă era singura modalitate viabilă de salvare a catolicismului în rândul credincioşilor români uniţi.

CUVINTE-CHEIE: Biserica Greco-Catolică, Securitate, ordinariu substitut, urmărire informativă, colaborare.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X