Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

SORIN MITU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, email: sorinmitu2@yahoo.com 

ABSTRACT: The study analyses the manner in which the local, particular, fragmentary identities from Transylvania participated in building the social identity of the province’s inhabitants. An emphasis is placed on the complex relationship amongst the folkloric identities of the peasant communities, Transylvania’s administrative divisions and subdivisions, the Szeklers’ traditional military organisation and, at a later moment, that of the border regiments and, finally, the churchly organisation at the local level. The suggested conclusion is that the local identities that were the most conspicuous appeared where these different frames overlapped, as was the case of the Saxons, the Szeklers and the Romanians from Făgăraş, Haţeg or Năsăud.

KEYWORDS: Transylvania, 18th–19th centuries, local identities, peasant solidarities, denominational identity

REZUMAT: Studiul analizează modul în care identităţile locale, particulare, fragmentare din Transilvania au participat la construirea identităţii sociale a locuitorilor acestei provincii. Este discutat caracterul politic, social şi etnic al acestor denominaţii, precum şi dimensiunea lor teritorială. În continuare, se pune accentul pe relaţia complexă dintre identităţile folclorice ale comunităţilor ţărăneşti, diviziunile şi subdiviziunile administrative ale Transilvaniei, organizarea militară tradiţională a secuilor şi, ulterior, cea a regimentelor grănicereşti şi, în fine, organizarea bisericească de la nivel local. Concluzia care se sugerează este aceea că identităţile locale cele mai profilate au apărut acolo unde a existat o suprapunere între aceste cadre diferite, cum a fost cazul saşilor, secuilor şi al românilor din Făgăraş, Haţeg sau Năsăud.

CUVINTE-CHEIE: Transilvania, secolele XVIII–XIX, identităţi locale, solidarităţi ţărăneşti, identitate confesională

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X