Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

CLAUDIU PORUMBĂCEAN, Prof. univ. dr. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative; cercetător științific gr. I la Muzeul Județean Satu Mare, domeniul Istoria contemporană a României. Adresa email: claudiupp@yahoo.com

ABSTRACT: Brigate general Georgescu Pion was born on December 25, 1884 in Zănoaga, Romanaţi County (today Dolj). From the researches conducted it was noticed that his real name is Ioan Pavel Georgescu, the name Pion coming from the abbreviation of Georgescu P. Ion, which makes his entire activity to be known under this name. In 1937–1939 he is commander of the Infantry Brigade 20 from Târgu Mureş and from this position he led the works for the construction of the “Carol II” line of fortification at the Someşului Gate, in Seini. The work done by general Pion in this area determined us to include him in this volume, together with other personalities from Satu Mare. Once he arrived in Seini, apart from the military effort, general Pion clearly had also cultural preoccupations. In this sense, in 1939 he starts the construction of the Orthodox Church in Seini from public contributions and even the construction of a school. But from far his greatest achievement was the construction of the biggest and most original monument dedicated to Mihai Eminescu (1939) on Comja hill (near Seini), planting the name of the poet with 10.000 firs, visible from 10 kilometers.. The surface allocated to the monument is of 400 sqm at an altitude of 650 m. He died in 1956, being buried with military honors. As recognition, the military authorities from Satu Mare named the military unit 01486 “General Ioan Pavel Georgescu” for him to remain always in the memory of people from Satu Mare.

KEYWORDS: Georgescu Pion, Mihai Bălaj, Seini, Mihai Eminescu, general.

REZUMAT: General de divizie, Georgescu Pion s-a născut la 25 decembrie 1884 în comuna Zănoaga, judeţul Romanaţi (azi Dolj). Din cercetările efectuate s-a constatat că adevăratul său nume este Ioan Pavel Georgescu, prenumele de Pion venind de la prescurtarea Georgescu P. Ion, ceea ce face ca în întreaga sa activitate să fie cunoscut sub acest nume. În 1937–1939 este comandantul Diviziei 20 Infanterie de la Târgu Mureş iar în această calitate a condus lucrările de construire a liniei de fortificaţii “Carol II” la Poarta Someşului, Seini. Activitatea desfăşurată de generalul Pion în această zonă ne-a determinat să-l includem în acest volum, alături de celelalte personalităţi sătmărene. Odată ajuns la Seini, pe lângă efortul militar depus, generalul Pion a manifestat vădite preocupări culturale. În acest sens, în 1939 începe construirea Bisericii ortodoxe de la Seini prin contribuţie publică şi chiar construcţia unei şcoli. De departe însă, cea mai măreaţă realizare a sa o constituie ridicarea celui mai mare şi mai original monument dedicat lui Mihai Eminescu (1939) pe dealul Comja (lângă Seini), plantând numele poetului cu 10.000 de brazi, vizibil de la 10 kilometri. Suprafaţa alocată monumentului este de 400 m2 la o altitudine de 650 m. A încetat din viaţă în 1956, fiind înmormântat cu toate onorurile militare. În semn de recunoştinţă, autorităţile militare de la Satu Mare au dat UM 01486 numele de “General Ioan Pavel Georgescu” pentru ca amintirea sa să nu dispară din memoria sătmărenilor.

CUVINTE-CHEIE: Georgescu Pion, Mihai Bălaj, Seini, Mihai Eminescu, general

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X