Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

RĂDUCU RUŞEŢ, Doctorand la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca. Adresă de email: ruset_raducu@yahoo.com

ABSTRACT: The purpose of this historical investigation and this domain of social-cultural expertise is to aquire new scientific knowledges regarding modern history of Transilvania. Under the name “Transilvania Gazette – Reference point of Romanian journalism in Ardeal”, it approaches a subject by journalism history and cultural society. This main subject represent a little part of out scientific work, which covers also the Editorial Board and Romanian journalistic intellectuality in Transilvania and Hungary during 1838 and 1918. This research follows the creation of Transilvania Gazette, the financiers, the cultural and social significance of the first political journal in Transilvania, the categories of subscribers, the journalists who succeed in management of this publication, the changes in board structure etc. Before the born of Transilvania Gazette there were several initiatives in this historical area. Significant were the attempts of Ioan Piuariu Molnar, which tried to start something similar at the end of XVIII th century, or the year 1829 when Zaharia Carcalechi established in Budapest Romanian Library, but we can state that the editorial arise of the journal from Brasov represent a starting point for Romanian journalism in Transilvania. For this study we used general sources, specific bibliography, books, online sources and, mostly, the press during that period. In this study we will follow the evolution of Transilvania Gazette from the moment 1838 to the First Mondial War, also analyzing in our research the political attitude of the gazette during the years before the war, observing the political and cultural importance of this publication.

KEYWORDS: editors, newspaper, publication, intellectuals, political passivity.

REZUMAT: Prezenta investigație istorică și acest domeniu al expertizei socio-culturale care are drept scop dobândirea de noi cunoștințe științifice în domeniul istoriei moderne a Transilvaniei, intitulată Gazeta de Transilvania: punct de referință al presei românești din Ardeal, își propune să abordeze un subiect de istorie a presei și de sociologie culturală, acest segment al cercetării reprezentând o mică parte a preocupărilor noastre doctorale care abordează comitetele de redacție și intelectualitatea jurnalistică românească din Transilvania și Ungaria în perioada 1838–1918. Prezenta cercetare are în atenție următoarele aspecte: înființarea Gazetei de Transilvania, finanțatorii, importanța culturală și socială a primului ziar politic din Transilvania, categoriile de abonați, redactorii care s-au succedat la conducerea publicației brașovene, rolul Gazetei de Transilvania pentru evoluția ziaristicii transilvănene, schimbarea structurii redacționale etc. Înainte de apariția Gazetei de Transilvania au mai fost inițiative pentru înființarea de ziare în această regiune istorică, de amintit sunt încercările lui Ioan Piuariu Molnar, care la sfârșitul secolului al XVIII-lea a întreprins asemenea demersuri revuistice, tot în acest context poate fi semnalat momentul 1829 când Zaharia Carcalechi a înființat la Budapesta, Biblioteca românească, dar putem afirma că apariția editorială a ziarului brașovean a reprezentat un punct de referință pentru nașterea presei românești din Transilvania. Pentru realizarea acestui studiu am uzitat atât surse generale, bibliografie de specialitate, cărți, surse online, cât și presa vremii. În actualul studiu vom aborda evoluția Gazetei de Transilvania de la momentul 1838 până în timpul Primului Război Mondial, dar amintim în cercetarea noastră și atitudinea sa politică din anii care au precedat marele eveniment de la începutul secolului XX, observând de-a lungul perioadei studiate importanța politico-culturală a acestei publicații.

CUVINTE-CHEIE: redactori, ziar, publicație, intelectuali, pasivism politic.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X