Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

CIPRIAN DORU RIGMAN, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda; ciprianrigman@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to reveal archive data on the birth rate situation in the Orthodox Archpriesthood of Turda during the last two decades of the 19th century. The analyzed documents include the registers for newborns and baptized infants in the orthodox communities of Turda, Viișoara-Agârbiciu, Cristiș-Oprișani, Călărași-Hărastăș și Vâlcele-Banabic. During the studied period, and as a matter of fact also today, the main role of the family wastoensure the perpetuation of the human kind by bearing children and thus ensuring the perpetuation of culture and society. The relatively high birth rate in Transylvania at the end of the 19th century acts as a compensation for the high rates of infant and juvenile mortality, a real societal problem during the time. The first aspect we wish to highlight is the balanced sex distribution of the newborns in the analyzed parishes, with the exception of Turda, where there are more male newborns than female newborns. The second highlight is related to the connection between the religious celebrations and the conception of children, the lowest number of child conception being identified in the month of the Easter post. Agriculture is not a main factor in influencing child conception periods throughout the year, on the contrary, most prolific month for child conception being those months of intense agricultural works: June, July, August, and September. The illegitimacy index is highly variable especially in communities such as the urban community of Turda and the communities close to the Cristiș and Vâlcele, close to the urban spaces where the influence of more frivolous mentality and behavior was higher. The relatively high birth rate, together with an increase of the life expectancy due to the improvement of medical sciences and the eradication of major epidemics, with an increase in the standard of living and a reduced mortality rate (despite the remaining high percentage of juvenile death) has ensured the growing of the population in all the studied parishes and throughout the entire archpriesthood, until the first World War.

KEYWORDS: Turda, archpriesthood, Orthodox, birth rate, end of the 19th century

REZUMAT: Studiul de față își propune să ilustreze, prin interogarea documentului de arhivă, fenomenul natalității în aria jurisdicțională a districtului ortodox Turda, în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea. Pentru aceasta am avut în vedere informațiile furnizate de registrele parohiale ale născuților și botezaților din comunitățile ortodoxe Turda, Viișoara-Agârbiciu, Cristiș-Oprișani, CălărașiHărastăș și Vâlcele-Banabic. În trecut, ca și în timpurile de astăzi, cel mai important rol al cuplului familial a fost cel reproductiv, având drept obiectiv prioritar perpetuarea speciei umane, căci, pentru a supraviețui, fiecare societate și cultură trebuie să-și reproducă biologic indivizii. Rata relativ mare a natalității în spațiul transilvan al sfârșitului de secol XIX reprezenta o metodă eficace de amortizare a nivelului crescut al mortalității infantile și juvenile, un adevărat flagel social al perioadei respective. Un prim aspect care trebuie evidențiat este acela că structura pe sexe a nou-născuților în parohiile analizate este în general echilibrată, excepția reprezentând-o parohia urbană Turda, acolo unde sesizăm un avans mai consistent al sexului masculin în fața celui feminin. Interdependența dintre natalitate și sărbătorile religioase este evidențiată parțial la toate comunitățile bisericești studiate, cei mai puțini copii fiind concepuți în lunile aferente postului Paștelui. Ciclul agricol anual nu influențează decât în foarte mică măsură fenomenul natalității din parohiile districtului protopopesc, căci cele mai prolifice luni ale anului sunt tocmai cele cu o frecvență accentuată a lucrărilor agricole: iunie, iulie, august și septembrie. Indicele de ilegitimitate este variabil, procente mai mari consemnându-se în cazul comunității religioase din Turda și a celor situate în spațiul imediat adiacent zonelor urbane (Cristiș, Vâlcele), influențate, prin urmare, de mentalități, moravuri și comportamente mai libertine. Natalitatea relativ ridicată, coroborată cu creșterea speranței de viață, ca urmare a progreselor științelor medicale și a dispariției epidemiilor majore, cu creșterea nivelului de trai și cu reducerea ritmului mortalității, în pofida unui procent încă mare al deceselor infantile, a asigurat un trend ascendent al sporului natural în toate parohiile investigate, implicit și pe ansamblul protopopiatului, până în preajma primei conflagrații mondiale.

CUVINTE-CHEIE: Turda, protopopiat, ortodox, natalitate, sfârșit de secol XIX

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X