Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

ILIE GHERHEȘ, Cercetător științific dr. II, Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, email ilie_gherhes@yahoo.com

ABSTRACT: The epic of the Ukrainian settlement in the lower basin of the Vișeu river, in the former voivodate of Maramureș, represents a major topic of interest to this day, both for the Romanian historians as well as for micromonography authors of this ethnic group. By studying the facts, and particularly the considerable number of historical documents left, it can be stated with certainty that the ruteni (according to the ethnonym given by the Austrian historiography) settled in the village of Petrova (then!), afterwards subdivided in Petrova, Crasna, Bistra, and Valea Vișeului as from the XIVth century. In the course of time, these (generally) dependent peasant communities, brought here by feudal owners solely for economic efficiency reasons, imposed themselves in history by significantly and ultimately altering the ethnical physiognomy of the area imposing themselves to this day, when we can speak of an Ukrainian freestanding ethno-historical area.

KEYWORDS: Ukrainian, Maramureș voivodate, Vișeu river, ethnical physiognomy, feudal nobleman

REZUMAT: Epopeea așezării ucrainenilor în Bazinul de Jos al râului Vișeu, din fostul voievodat Maramureș prezintă până azi un interes major, atât din partea istoricilor români, cât și din partea autorilor de micromonografii ale acestei etnii. Studiind faptele și, mai ales, documentele istorice rămase în număr considerabil se poate afirma, cu siguranță, că rutenii (după etnonimul dat de istoriografia austriacă) s-au așezat în localitatea Petrova (atunci!), subîmpărțită apoi în Petrova, Crasna, Bistra și Valea Vișeului, s-au așezat, așadar, începând cu secolul al XIV lea. Cu timpul aceste comunități de țărani dependenți (în general), aduse aici de către proprietarii feudali exclusiv din rațiuni de eficiență economică s-au impus în istorie, modificând pregnant și definitiv fizionomia etnică a zonei, impunându-se până azi când putem vorbi o zonă etno-istorică de sine stătătoare, ucraineană.

CUVINTE-CHEIE: ucrainean, voievodatul Maramureșului, râul Vișeu, fizionomie etnică, nobil feudal

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X