Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

GHEORGHE VIOREL DAT, Preot ortodox la Parohia Ortodoxă Română Balc, Episcopia Oradiei; Doctorand Universitatea din Oradea, Departamentul de Istorie; Bursier al Academiei Române, Filiala Cluj, în cadrul proiectului de cercetare „Minerva-Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post doctorală”; E-mail: ghitadat@yahoo.com

ABSTRACT: The content of the inquiry file of the historian Stefan Metes presupposes some considerations regarding the importance of the materials from the file, the extending of the analysis and most important documents. It is necessary to clarify in this stage of the research, some of the major problems, as would be the content of the materials, the purpose and the moment of their drawing up. Making an analysis of the documents we find that the materials are from different periods and categories. A careful analysis of the documents from the file offers us some precious clues to establish the moment of the file drawing up. In the inquiry file are included materials and annotations from different periods, from 1930 to 1960. The greatest part of these documents is from the period of detention in the Sighet prison. In the file there are four holograph documents, of the historian Stefan Metes. Declarations by which the prisoner is obliged to indicate the political activity, from the past and if he is enrolled politically in the present and the assets owned, the name and address of his wife’s brother and sisters and of his close relatives. Each prisoner from the Sighet prison is inquired, tortured physically and psychologically. The detention regimen imposed in the prison followed the physical and psychological exhaustion. According to the documents there are 10 reports of the interrogatory of the historian Stefan Metes in the Sighet prison made by Lt. Voichita Ion as the first inquisitor, from the General department of the state security. From the over 10 inquiries of the historian Stefan Metes in the prison from Sighet and from the period spent in prison, he avoided to talk. The causes of such an attitude are not hard to be established. Each prisoner was obliged when exiting the prison to sign a declaration by which he would engage not to talk about what happened at Sighet in the greatest silence. The file of inquiry of the historian Stefan Metes beside other numerous examples, demonstrate as clearly that the communist political authorities of the state tried to eliminate, with any price, the intellectual and political elite by their abusive condemnation to hard years of prison. The manner by which was retained and arrested the historian Stefan Metes in the Sighet prison and the drawing up of the inquiry file, shows that it was made without a legal basis only on political order, a simple order written from the Security.

KEYWORDS: inquiry, Stefan Metes, church history, Sighet prison, security.

REZUMAT: Conţinutul dosarului de anchetă al istoricului Ștefan Meteș presupune câteva consideraţii privind importanţa materialelor din dosar, extinderea analizei și a documentelor celor mai importante. Este necesară clarificarea în acest stadiu al cercetărilor a câteva probleme majore, cum ar fi conţinutul materialelor, scopul şi momentul întocmirii dosarului. Făcând o analiză a documentelor constatăm că materialele sunt din perioade și categorii diferite. O analiză atentă a actelor din dosar ne oferă alte câteva indicii prețioase pentru a stabili momentului întocmirii dosarului. În dosarul de anchetă sunt cuprinse materiale și note informative din perioade diferite, din anul 1930 până în 1960. Cea mai mare parte a acestor documente sunt din perioada de detenție în penitenciarul Sighet. În dosar sunt patru documente olografe, ale istoricului Ștefan Meteș: declarații prin care deţinutul este obligat să indice activitatea politică, din trecut și dacă este înregimentat politic actual precum și bunurile deţinute, numele şi adresa fratelui şi a surorilor soţiei, precum și a rudelor mai apropiate. Fiecare deținut în închisoarea de la Sighet era anchetat, torturat fizic și psihic. Regimul de detenţie impus în închisoare, urmărea epuizarea fizică şi psihică. Potrivit documentelor există 10 procese verbale de interogator a istoricului Ștefan Meteș în penitenciarul Sighet făcute de către Lct. Voichița Ion în calitate de anchetator prim, din Direcția Generală a Securității Statului. Din cele peste 10 anchete ale istoricului Ștefan Meteș, în închisoarea de la Sighet căt și despre perioada petrecută în închisoare, s-a ferit să vorbească. Cauzele unei asemenea atitudini nu sunt greu de stabilit. Fiecare deţinut la ieşirea din închisoare era obligat să semneze o declaraţie prin care se angaja să nu povestească despre cele întâmplate la Sighet în cea mai mare taină. Dosarul de anchetă a istoricului Ștefan Meteș, alături de alte numeroase exemple, demonstrează cât se poate de clar că autorităţile politice comuniste ale statului au urmărit să elimine, cu orice preţ, elita intelectuală şi politică a românilor, prin condamnarea lor abuzivă la ani grei de închisoare. Maniera prin care a fost reținut și arestat istoricului Ștefan Meteș în Penitenciarul Sighet precum și întocmitrea dosarului de anchetă, arată că a fost făcut fără o bază legală doar la comandă politică, un simplu ordin scris din partea Securității.

CUVINTE-CHEIE: ancheta, Ștefan Meteș, istoric bisericesc, închisoarea Sighet, Securitatea

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X