Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

IOAN MARIA OROS, Expert în carte veche, manuscrise, bibliofilie, Amicala Bibliotecarilor și Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România; ioan_maria_oros@yahoo.fr

RÉSUMÉ: À partir de cette épigraphe évocatrice d’emploi négatif sous la signature, l’auteur tente de déchiffrer l’histoire d’une signature, à savoir celle du diacre de l’église de Domnin, de Sălaj, après 1862. Étant une signature avec paraphe, presque uniques sur les livres anciens du Pays de Silvania, son analyse dans le cadre de la recherche historique européenne existante (la graphologie, l’anthropologie historique etc.) peut générer quelques directions d’études, inclusivement dans l’historiographie roumaine, même dans sa dimension bibliologique, ainsi qu’on essaye l’auteur, dans cette première partie de l’article.

MONT – CLÉS: signature avec paraphe, le village de Domnin, Ioan Rada, élites rurales, ex-libris.

REZUMAT: Pornind de la acest sugestiv motto de angajare negativă sub semnătură, autorul încearcă să descifreze povestea unei iscălituri, și anume: aceea a lui Ioan Rada, diacul bisericii din Domnin, județul Sălaj, de după anul 1862. Fiind o semnătură cu parafă, aproape unică pe cărțile vechi bisericești din Țara Silvaniei, analiza acesteia, în contextul cercetărilor istorice europene actuale (grafologie, antropologie istorică etc.), poate genera câteva direcții de studiu, inclusiv în istoriografia românească, măcar în dimensiunea sa bibliologică – cum încearcă autorul, în această primă parte a articolului.

CUVINTE-CHEIE: semnătură cu parafă, satul Domnin, Ioan Rada, elite sătești, ex-libris.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X