Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

MENESI BEÁTA, Doctorand al Universităţii din Oradea, Şcoala Doctorală de Istorie – domeniul de doctorat: istorie; e-mail: menebea@yahoo.com

ABSTRACT: The early years of the DGPT (1949–1954) prevail, among other things, through the effort to organize a network of association censors in the country. Like every institution at its beginnings, it met a series of clogs in recruiting competent staff, initiating and perfecting its censorship work, headquarters problems, salary, relationships with other institutions etc. It had managed to overcome them, so that in 1954 we found a strengthened institution in control of the entire information system. Like a spider web, DGPT had been branching gradually throughout the country and thus the censorship offices become functional in all its centres. The North Western ones that overcome the same difficulties had a special situation in what concerns the ethnic the population, the publications in Hungarian and German languages, the border crossing points etc. Because of its intense concern in recruiting and training of human resources, the DGPT has eventually managed to organize a staff that would respond positively to the more complex tasks.

KEYWORDS: censorship, associations, commissioners, representatives, territorial structures.

REZUMAT: Primii ani de existenţă ai DGPT (1949–1954) sunt marcați, între altele, de efortul privind organizarea unei rețele de colective de cenzori/împuterniciți, la scara întregii țări. Ca orice instituţie aflată la început de drum, s-a lovit de o serie de obstacole ținând de recrutarea unui personal competent, de iniţierea şi perfecţionarea acestuia în specificul muncii de cenzură, probleme de sediu, de salarizare, de relații cu alte instituții etc. A reușit ca să le depăşească, astfel încât, în 1954, găsim o instituţie consolidată, care deţinea controlul asupra întregului sistem informaţional. Asemenea unei pânze de păianjen, DGPT se ramificase, treptat, pe întreg teritoriul țării, birourile de cenzură devenind funcţionale în toate punctele socotite nevralgice. Cele din nord-vest, care au trecut prin aceleași greutăți inerente începutului, au avut un specific aparte, datorită componenței etnice a populației, apariției unor publicații în limbile maghiară și germană, existenței puntelor de vamă etc. Datorită preocupării sale intense privind recrutarea şi pregătirea resurselor umane, DGPT a reuşit, în cele din urmă, să formeze un personal care să răspundă pozitiv sarcinilor, din ce în ce mai complexe, ce-i reveneau.

CUVINTE-CHEIE: cenzură, colective, împuterniciţi, delegaţi, structuri teritoriale.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X