Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

MESEŞAN (CHIŞ) ANARELA, Doctorand la Universitatea din Oradea, Şcoala Doctorală în Istorie. Adresa e-mail: chisanarela@yahoo.com

ABSTRACT: University of Oradea has received most of the library-archive in Paris, which belonged to Monica Lovinescu-Virgil Ierunca. The opening of the books, periodicals and records reached to the Oradea University Library, was made by Nicolae Manolescu, President of the Writers’ Union of Romania, on May 8, 2010. The couple Monica Lovinescu-Virgil Ierunca was and is among the most respected personalities of Romanian exile during the communism Romanians known as “voices” from Europa libera. They became for many intellectuals and cultural landmark of the moral life of the country and in exile. Thus their personal library can be regarded as evidence of support for unemployed homeowners’ Romanian political culture. Those valuable books honor University of Oradea Library through the documentary value and more.

 KEYWORDS: Exile, library-archive, communism, anti opposition culture in exile, Monica Lovinescu-Virgil Ierunca.

REZUMAT: Universitatea din Oradea a primit cea mai mare parte a bibliotecii-arhivă de la Paris, care a aparţinut familiei Monica Lovinescu-Virgil Ierunca. Inaugurarea fondului de carte, periodice şi discuri ajuns la Biblioteca Universităţii din Oradea a fost făcută de către Nicolae Manolescu, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, la 8 mai 2010. Cuplul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca au fost şi sunt printre cele mai respectate personalităţi ale exilului românesc din perioada comunistă, cunoscute românilor ca „vocile” de la Europa Liberă. Aceştia devenind pentru mulţi intelectuali, reper al vieţii morale şi culturale din ţară şi din exil. Biblioteca lor personală poate fi considerată o dovadă a sprijinului acordat de proprietari culturii române neangajate politic. Acest fond de lucrări face cinste Bibliotecii Universităţii din Oradea, prin valoarea sa documentară şi nu numai.

CUVINTE-CHEIE: Exil, biblioteca-arhivă, comunism, opoziţie anticomunistă, cultura în exil, familia Monica Lovinescu-Virgil Ierunca

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X