Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

DOREL MARC, Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Etnografie şi Artă Populară; email: dorel_marcus@yahoo.com

ABSTRACT. Born in Topliţa Română, the one who was to become the first patriarch of the Romanians, by crossing step by step the church hierarchy levels, often made references to his humble peasant origins to which he always related as to benchmarks that punctuate the nobility of a road traveled with dignity among people. Herever he was carried by his steps in the years of study, in the church hierarchy, but as well in his cultural trajectory or political or civic involvement, Elie Miron Cristea often invoked his peasant origin, always felt equally as a model of honesty, morality but also seen as a real guarantee of his success. This material succinctly highlights the attachment of the first patriarch of Romania toward the virtues and the simple human condition, of the Romanian peasant faced over time with a number of history vicissitudes that he tenaciously managed to face.

KEYWORDS: Miron Cristea, popular culture, clerical discourse, ASTRA, country origin

 REZUMAT. Născut în Topliţa Română, cel care avea să devină primul patriarh al românilor, străbătând treptă cu treaptă ierarhia bisericească, făcea deseori referiri la sorgintea sa modestă ţărănească, la care se raporta mereu ca la un tezaur ce deţine adevărate repere ce jalonează nobleţea unui drum străbătut printre oameni, cu demnitate. Oriunde l-au purtat paşii în anii de studii, în ierarhia sa bisericească, dar şi în traiectoria sa culturală sau prin implicarea sa civică ori politică, Elie Miron Cristea, în discursurile sale clericale şi nu numai, invoca, deseori, originea sa ţărănească, resimţită întotdeauna, în egală măsură, ca izvor şi model de cinste, de moralitate, dar şi văzută ca o reală garanţie a succesului său. Materialul de faţă scoate în evidenţă, în mod succint, ataşamentul primului patriarh al României faţă de virtuţile şi condiţia omului simplu, a ţăranului român confruntat de-a lungul timpului cu o serie de vicisitudini ale istoriei, dar pe care, cu tenacitate, a reuşit să le înfrunte, lucrarea urmărind, în acelaşi timp, să reliefeze ataşamentul deosebit, programatic, al marilor reprezentanţi ai clerului de altădată faţă de cultura populară.

CUVINTE-CHEIE: Miron Cristea, cultura populară, discurs clerical, ASTRA, sorginte ţărănească

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X