Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

ARTUR LAKATOS, Universitatea Babeş-Bolyai, lakatos_artur_lorand@yahoo.com,

VARGA-BURKHARDT LEVENTE, Universitatea Babeş-Bolyai, varga-burkhardt.levente@outlook.com

ABSTRACT: The nationalization of the various industries in Romania, can be interpreted as an important step in the greatest economic and social experiment of communism in the second part of the XXth century. The period before the beginning of the process can be characterized through incremental development of the city’s economy and of the industry, delimited in separate phases. The realities of the post-war period, the decrease in the production output, because of the outages of raw materials, the general social insecurity and uncertainty have a great influence on the initial positive perception of the nationalization of the various industries, however the negative feedbacks can be observed and traced to the appointed enterprise leaders. The guidance on the monthly reporting also can be observed by the censors and the propaganda. The ambiguity of the union’s functions can be observed, a movement which has experienced a great development throughout the post-war period until 1948, representing several activities.

KEYWORDS: City of Cluj, Industrial Production, Nationalization, Economic History, Instauration of Communism in Romania

REZUMAT: Naționalizarea industriei din România poate fii interpretat ca un pas important din experimentul economic și social al comunismului din a doua parte a secolului XX. Perioada premergătoare naționalizării este caracterizată prin dezvoltarea incrementală economică și industrială a orașului, putând fii delimitate pe mai multe etape. Realitățile perioadei post război, scăderea producției din cauza lipsei materiilor prime, nesiguranța socială au contribuit și au influențat o percepție inițial pozitivă asupra procesului de naționalizare, totodată se observă și o varietate de păreri negative asupra directoriilor numiți. Influența cenzurii și propagandei se manifestă și în evaluarea și raportarea situației generale din fiecare lună. Se observă o funcție ambiguă, dilatată a sindicatelor față de grupările politice, mișcarea pe parcursul perioadei post-belice până în 1948 a experimentat o dezvoltare nemaiîntâlnită, reprezentând multe domenii de activitate.

CUVINTE-CHEIE: Orașul Cluj, producție industrială, naționalizare, istorie economică, instaurarea comunismului în România

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X