Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

IOAN FABIAN, Profesor de limba engleză la Școala Gimnazială „Nestor Porumb” Tulca; Doctorand la Facultatea de Litere a Universității Oradea; e-mail: fabianioan@yahoo.com

ABSTRACT: Neș Teodor is born on 26 March 1891 (1891–1975) in a village called Mădăras, Bihor County from simple illiterate parents. He went to the school from his native village Mădăras where he finished the Primary School grades 1st–3rd and his 4th grade at the insistence of his teacher Joseph Silaghi he continued at the Primary Reformed School from Salonta, where he graduated the Gymnasium, too. He leaves to Beiuș where is accepted at the notorious, at that time, “Samuil Vulcan” High School. Here in 1910, passes the exam of maturity, finishing first and is awarded with 20 golden coins. Understanding his times, he continues his higher education at University of Budapest as a member of „Eötvös Lorant” College and he receives a scholarship from „Emanuil Gojdu” Foundation, too. On the 25 April 1912, he has his fundamental exam at Mathematics, Physics, Hungarian and French. On the 20 May 1914, he is majoring Mathematics and Physics. Takes part in The World War I between July 1914 and October 1918. On 3 November 1918, after the outbreak of the Hungarian Revolution, is appointed at request as Commander in Chief of The National Romanian Guard from Tinca. Under the influence of the historical events of the time, the young Teodor Neș is present at the National Assembly of 1 December 1918 in Alba Iulia. He begins his career in education on 1 October 1919 at the age of 28, a substitute teacher at The Romanian Real High School from Oradea. On December 1, 1925 is chosen and appointed by the teachers of “Emanuel Gojdu” as temporary Principle and a month later becomes The Principle of “Emanuel Gojdu” High School. Teodor Neș has held the position of Executive Director until July 12, 1938, fulfilling with honor and nobility this role, when he was promoted to General Inspector of Secondary Education of Someș County, with the headquarters in Cluj Napoca. In 1951, he retired and remained in service as an employee of the Ministry of Education until July of 1958 when he retired from this position, too. Teodor Neș worked for a short time – about a year – as an external collaborator of the Romanian Academy in the documentation section.

KEYWORDS: Teodor Neș, linguist, educator/teacher, writer, docimology.

REZUMAT: Neș Teodor se naște la 26 martie 1891 (1891–1975) în comuna Mădăras din județul Bihor din părinți simpli neștiutori de carte. Școala primară cu clasele I–III a urmat-o în comuna sa natală, Mădăras iar clasa a IV-a a continuat-o, la insistențele învățătorului său Silaghi Iosif la Școala Reformată Primară din Salonta, unde a absolvit și gimnaziul. Pleacă la Beiuș unde se înscrie la vestitul Liceu al acelei vremi, „Samuil Vulcan”. Aici, în anul 1910, trece cu bine examenul de maturitate, terminând pe primul loc fiind și premiat cu 20 de coroane de aur. Beneficiind de conjuncturile vremii, își continuă studiile superioare la Universitatea din Budapesta, ca membru al Colegiului „Eötvös Lorant” ca și bursier al Fundației „Emanuil Gojdu”. Examenul fundamental îl susține la data de 25 aprilie 1912, la specialitatea matematică-fizică și la limbile maghiară și franceză. Examenul de specialitate îl trece cu bine la data de 20 mai 1914, la specializarea matematică-fizică. Participă la Primului Război Mondial în perioada iulie 1914–31 octombrie 1918. La 3 noiembrie 1918, după izbucnirea Revoluției din Ungaria, Teodor Neș este numit la cerere comandantul Gărzii naționale române din Tinca. Sub amprenta evenimentelor istorice ale vremii, tânărul Neș este prezent la Adunarea Națională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. La 1 octombrie 1919, la vârsta de 28 de ani debutează în învățământ ca profesor suplinitor la Liceul Real Român din Oradea. La 1 decembrie 1925 este ales și numit de către corpul profesoral al Liceului „Emanuil Gojdu” în funcția de director provizoriu, pentru ca o lună mai târziu să fie numit director stabil. Teodor Neș a ocupat această funcție de directorat, îndeplinindu-și cu strălucire și noblețe rolul asumat până la data de 12 iulie 1938 când a fost promovat ca inspector general al Învățământului Secundar din Ținutul Someș, cu sediul la Cluj Napoca. În anul 1951 s-a pensionat, rămânând în activitate ca și angajat în cadrul Ministerului Educației până în luna iulie a anului 1958 când s-a retras din această funcție. După ce s-a pensionat, Teodor Neș a activat pentru o perioada scurtă de timp – aproximativ un an de zile – ca și colaborator extern al Academiei Române în cadrul Secției de documentare.

CUVINTE-CHEIE: Teodor Neș, lingvist, pedagog, scriitor, docimologie.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X