Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

ANA-MARIA CORPADE,  Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie; e-mail: ana.corpade@geografie.ubbcluj.ro

 CIPRIAN CORPADE Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie; e-mail:, ccorpade@geografie.ubbcluj.ro 

 ABSTRACT: The prezent paper offers an approach of historical geography in the Maramureș Depression by analyzing the Maramureș geoidentity as an entity formed of natural sites and humans. The paper focuses on the historical dimension of the Maramureș geoidentity and points out aspects as etimological references, archeological evidence, political-administrative evolution and toponimy as reflection of the human-environment relationship.

KEYWORS: historical geography, geoidentity, toponimy, Maramureş

REZUMAT: Lucrarea de față prezintă o abordare de geografie istorică în Depresiunea Maramureșului în sensul analizei geoidentității maramureșene ca entitate alcătuită din locuri naturale care conferă factorului uman suport material și ambiental pentru existență. Lucrarea abordează de fapt dimensiunea istorică a geoidentității maramureșene, analizând aspecte precum referiri etimologice ale numelui unității geografice, dovezi arheologice privind continuitatea viețuirii, etapele de evoluție politico-administrativă a Maramureșului sau toponimia locală ca formă de reflecție a relației om-mediu.

CUVINTE-CHEIE: geografie istorică, geoidentitate, toponimie, Maramureş

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X