Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

DIN PETRE, Liceul Tehnologic Mârşa şi Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig; Adresa de e-mail: petre_din@yahoo.com

ABSTRACT: This study proposes an imagological approach of the religious realities perceived by foreign travelers of the eighteenth century. Our research has the “encounter between peoples” theme, according by the inspired phrase/formula used by Adolf Armbruster, the contact between foreign travelers, having different/diverse hierarchies and social professions in their countries of origin, and the Romanian ethnic element. The representations elaborated by these travelers/voyagers are interesting from the perspective of contact between generations, and respectively of that of their own perception. Our approach in order to restore aspects of the Romanians’ religious life is also difficult because of the conflict between the three denominations: Orthodox, Roman Catholic and Reformed. The images/portraits of the foreign travelers are the result of both the rifts/cleavages between cultures and civilizations, and the typical stereotypes of the Enlightenment. The information brought by these travelers is generally negative. It highlights the poor training of priests, the precarious condition of the priest in the Romanian world, the priests’ limited spiritual horizon/level and the superstitions and ignorance of believers.

KEYWORDS: religious realities; orthodox; superstitions; ignorance; believers

REZUMAT: Studiul de faţă îşi propune o abordare imagologică a realităţilor religioase percepute de călătorii străini ai secolului al XVIII-lea. Cercetarea noastră are ca temă „întânirea dintre popoare”, după fericita formulă utilizată de Adolf Armbruster, contactul dintre călătorii străini, având diferite ierarhii şi profesiuni sociale în ţările de origine şi elementul etnic românesc. Reprezentările elaborate de aceşti călători sunt interesante din perspectiva contactului dintre civilizaţii, şi respectiv al propriei percepţii. Demersul nostru de a restitui aspecte ale vieţii religioase a românilor este dificil şi datorită conflictului dintre cele trei confesiuni:ortodoxă, romano-catolică şi reformată. Imaginile călătorilor străini sunt reultatul atât al clivajelor dintre culturi şi civilizaţii, dar şi al stereotipurilor caracteristice Secolului Luminilor. Informaţiile acestor călători sunt în general negative. Ele reliefează pregătirea deficitară a preoţilor, condiţia precară a preotului în lumea românească, orizontul spiritual limitat al preoţilor şi superstiţiile şi ignoranţa credincioşilor.

CUVINTE-CHEIE: realităţi religioase; ortodox; superstiţii; ignoranţă; credincioşi

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X