Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

ELENA MUSCA, Cercetător științific; email: muscaelena10@yahoo.com

ABSTRACT: Traditional economic activities of sălăjene started as a research archive, document based quilds dating from medieval times, continued until the contemporany era. I considered that the study would not be complete without seeing what harppened in the 1930 s and after World War II, documents which illustrate to some extend the economic activities being archived by the Chamber of Commerce and Industry of the County.

KEYWORDS: economic activities, the Chamber of Commerce and Industry, Graţian Mărcuş, inter-war period, socialist industrialization.

REZUMAT: Cercetarea activităților economice tradiționale din ținuturile sălăjene a pornit ca o cercetare de arhivă, pe baza documentelor breslelor care datează din epoca medieval, continuată până în epoca contemporană. Am considerat că studiul nu ar fi complet fără a se vedea ce s-a întâmplat în perioada interbelică și după cel de-al doilea război mondial, documentele care ilustrează într-o oarecare măsură activitățile economice fiind arhivate de Camera de Comerț și Industrie a județului Sălaj.

CUVINTE-CHEIE: activităţi economice, Camera de Comerţ şi Industrie, Graţian Mărcuş, perioada inerbelică, industrializare socialistă.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X