Acta Mvsei Porolissensis

Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Acta Mvsei Porolissensis este editată începând cu anul 1977, odată cu împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea muzeului, având ca scop principal valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural al  judeţului Sălaj, în particular, şi al Transilvaniei în general. În acord cu profilul multidisciplinar al instituţiei muzeale, revista a fost structurată pe câteva domenii ale cercetării ştiinţifice: arheologie, conservare-restaurare, istorie, etnografie şi artă. În decursul apariţie sale au existat volume tematice care au reunit lucrări prezentate la manifestări cu caracter naţional sau internaţional, organizate de instituţia noastră.

Din anul 2009, dat fiind diversitatea studiilor, s-a decis separarea revistei pe teme: arheologie-conservare-restaurare și istorie-etnografie-artă. Din punctul de vedere al structurii anuarul dedicat arheologiei-conservării și restaurării este organizat pe epoci: neolitic, epoca metalelor, epocă romană, migrații/ev mediu; restaurare-conservare, recenzii/in memoriam iar volumul Istorie-Etnografie –Artă este structurat pe istorie modernă și contemporană, etnografie, carte veche, artă, recenzii.

Din anul 2012 Acta Musei Porolissensis a fost clasificată CNCS B iar din anul 2016 revista este indexată ERIH Plus.

Mai mult…

About Acta Mvsei Porolissensis

Acta Mvsei Porolissensis, the journal of the Zalau County Museum of History, has been published since 1977, starting with the 25th anniversary of the establishment of the museum. The publication’s primary purpose is to promote the cultural heritage of Salaj County and Transylvanian. In accordance with the multidisciplinary profile of the museum, the structure of the journal follows several areas of scientific research: archaeology, conservation-restoration, history, ethnography and art. Throughout its history of publishing, thematic volumes appeared that brought together papers presented at our institution’s national and international events. The editorial board of the journal is continuously seeking to expand the line of its collaborators to add value to this editorial undertaking.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal. We use CC BY-NC-ND license (Attribution-NonCommercial-NoDerivs), which only allows others to download your works and share them with others as long as they credit you. However, they cannot change the works in any way or use them commercially.

COLEGIUL DE REDACȚIE

EDITOR ȘEF: Dr. Corina BEJINARIU, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Redactor șef: Dr. Horea POP, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Redactor responsabil număr curent: Dr. Valer Simion COSMA, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Secretar de redacție: Andrei HERȚA, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Membru: Dr. ÁBRAN Ágota, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Membru:
Dr. Dan BĂCUEȚ-CRIȘAN, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Membru:
Dr. Dan DEAC, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Membru: Dr. Sanda BĂCUEȚ-CRIȘAN , Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Membru: Dr. Ioan BEJINARIU , Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Membru: Dr. Camelia BURGHELE , Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Membru: Dr. Marin POP, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Membru: Dr. Emanoil PRIPON , Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Vizualizează

COLEGIUL EDITORIAL

Prof. Dr. Gheorghe LAZAROVICI, Universitatea Eftimie Murgu, Caransebeş, România
Dr. Tiberius BADER, Hemmingen, Baden‑Wurttemberg, Germania
Prof. univ. dr. hab. Gelu FLOREA, Departament Istorie Antică şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca (România)
Cercet. şt. I dr. hab. Coriolan H. OPREANU, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei (Academia Română),
Cluj‑Napoca, România
Cercet. şt. I dr. Ioan STANCIU, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei (Academia Română), Cluj‑Napoca,
România


Prof. univ. dr. Sorin MITU, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca, România

Prof. univ. dr. Adrian IVAN, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca, România

Drd. Dan Octavian PAUL, Muzeul Banatului, Timişoara, România

Conf. univ. dr. Sorin NEMETI, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, ClujNapoca, România

Dr. Cornel BAN, profesor asociat de Economie Politică Internațională, Copenhagen Business School, Danemarca

Dr. Daniela GABOR, profesoară de Economie și Macro-finanțe, University of the West of England, Bristol, UK

Lect. univ. dr. Vlad POPOVICI, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, România

Lect. univ. dr. Sorin GOG, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, România

Prof. dr. Manuela BOATCĂ, profesoară de Sociologie și directoare a Programului de Studii Globale, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germania

Dr. Magda MATACHE, Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA

Dr. Irina MARIN, profesoară asistentă în Istorie Politică, Utrecht University, Olanda.

Conf. univ. Dr. Edit SZEGEDI, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, România

Asist. univ. Dr. Ștefan BAGHIU, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, România

Vizualizează

Informații pentru autori 

Lucrarea va fi redactată în una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, italiană.

Lucrarea va fi redactată în format A4, margini: sus – 2,3, jos – 2,1, stânga- dreapta – 2,2 cm, font Times New Roman sau Garamond. 

Pentru a ne racorda uzanțelor în materie de standardizarea editorială internatională, părțile componente ale acesteia vor avea următoarea ordine: titlul (corp 16 boldat), numele autorului aliniat la stânga (corp 14 italic), titlul și rezumatul (maxim 1 pagină), plus 5 cuvinte-cheie într-o limbă străină de circulaţie (engleză, franceză, germană), rezumat și 5 cuvinte-cheie în limba română (corp 11); textul propriu-zis, corp 12, redactat la 1 rând.

Bibliografia și notele de subsol în sistem Oxford, cu respectarea normelor Academiei Române.  Prima notă se subsol va conţine afilerea instituţională şi adresa de e-mail.

Anexele vor fi redactate în Word sub Windows, iar ilustrațiile (ALB-NEGRU) în format cdr (de preferat) sau jpg (rezoluție 300 dpi), însoțite de o listă a lor în limba articolului și/sau străină

Stil bibliografie și citări

Acta Mvsei Porolissensis nu solicită nicio sumă de bani autorilor pentru a-și publica contribuția în revistă.

Vizualizează

Information for authors 

The paper should be submitted in the following languages: Romanian, English, French, German, Italian.

The format of the papers should be: A4 with the following edges: top – 2.3, bottom – 2.1, left-right – 2.2 cm, font: Times New Roman or Garamond, single line spacing.

In order to connect us to the customs of international editorial standardization, the following styles should be met: title (bold, font size 16), left-aligned author name (italic, font size 14), title and abstract (maximum 1 page), plus five keywords in a foreign language of circulation (English, French, German), summary and five keywords in Romanian (font size 11); the text itself, font size 12, written in 1 line.

Bibliography and footnotes should use the Oxford system in compliance with the Romanian Academy norms. The first footnote should contain institutional affiliation and an e-mail address.

The attachments will be sent in Word, and the illustrations (black and white) in cdr format (preferably) or jpg (resolution 300 dpi), accompanied by a list of illustrations in the article’s language.

Bibliography Style

Acta Musei Porolissensis does not charge any fees to the authors for publishing their contribution in the journal.

Read more

Procesul de recenzare 

Procesul de recenzare (blind peer review) al articolelor are ca scop urmărirea calităţii studiilor şi eventualele îmbunătăţiri care se pot aduce acestora. Intr-o primă etapă materialele predate le editură vor fi evaluate de către colegiul de redacţie care işi exprimă opinia asupra calităţii studiilor. În primul rând sunt urmărite respectarea cu rigurozitate a normelor de publicare, evitărea cazurilor de plagiat sau autoplagiat (publicarea sau predarea spre publicare a aceluiași material de două ori), date falsificate etc. Dacă articolele îndeplinesc condiţiile cerute de editură, precum şi îndeplinirea criteriilor de calitate cerute într-o revistă de specialitate, materialele sunt apoi trimise spre recenzare către doi specialişti  din domeniu. Aceştia trebuie să facă precizari în scris cu privire la originalitate, corectitudine din punct de vedere științific, bibliografie, utilitatea manuscrisului. Răspunsul cuprinde obligatoriu recomandarile refenţilor cu privire la: 1. Publicarea manuscrisului în forma în care se află; 2. Publicarea manuscrisului după ce autorul a efectuat modificările solicitate; 3. Respingerea publicării manuscrisului.

Întreg procesul de recenzare din cea de-a doua etapă se efectuaează în condiţii de anonimat, recenzorii necunoscând numele autorului, autorul necunoscând numele recenzorului.

După parcurgerea celor două etape, colegiul redacţional decide asupra publicării materialului în forma predată sau materialul este retrimis autorului pentru eventuale modificări. În forma cea mai gravă materialul este respins şi retrimis autorului. 

Vizualizează

Peer review process 

The articles will be evaluated through a blind peer-review process aimed at suggesting improvements to the papers. In the first step, the editorial board will evaluate the materials and express their opinion on the articles’ quality. Firstly, they will look at whether the publication requirements were rigorously followed to avoid cases of plagiarism or self-plagiarism (or the double publication of the same material), falsified data etc. If the articles meet the requirements for publishing and the quality criteria of specialized journals, they are sent for peer-review to two experts. The experts will send written explanations on originality, scientific correctness, bibliography and appropriateness of the manuscript. Their response will include recommendations on 1. the publication of the manuscript in its original form; 2. the publication of the manuscript after the author has made the requested changes; 3. the rejection of the manuscript in its totality.

In this second phase, the process of reviewing is anonymous, reviewers being unaware of the author’s name and the author being unaware of the reviewer’s names.

After completing the two stages, the editorial board decides on the publication of the material in its original form, or they return it to the author for possible changes. In the worst-case scenario, the material will be rejected and returned to the author. 

Read more

This work (including HTML and PDF Files) is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2020. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X