Secția de Istorie ,,Vasile Lucăcel”

Expoziția de bază a Secției de Istorie ,,Vasile Lucăcel” prezintă povestea omului și locuirii sale pe teritoriul de azi al județului Sălaj care a început în urmă cu 25.000 de ani. Sunt prezente principalele epoci de dezvoltare a comunităților umane, începând din paleolitic până în zilele noastre.

Parter

Paleolitic

Perioada este ilustrată prin reconstituirea peșterii de la Cuciulat (unde au fost descoperite picturi rupestre datate între 10000 și 8000 î.Chr.)  și a habitatului specific. Alăturat sunt expuse și obiecte specifice acestei perioade, lame, toporașe de mână, descoperite în așezarea de la Perii Vadului (județul Sălaj).

Neo-eneolitic

Pentru această perioadă s-a ales reconstituirea unei locuințe neolitice și a unui atelier de prelucrat piatra, tipice așezării de la Port/Suplacu de Barcău “Corău”, fiind etalate și obiecte descoperite în urma săpăturilor arheologice în situl menționat.

Epoca Bronzului (cca. 2500 – 1000 î. Chr.)

Este reconstituit ambientul unui atelier pentru turnat piese din bronz descoperit în așezarea din epoca bronzului cercetată în localitatea Recea. Pe vatra de foc este așezat un creuzet cu metal pentru a se topi în vederea turnării. Lângă vatra de foc, un personaj suflă aer printr-o duză pentru a spori combustia.

Epoca Fierului (cca. 1000 – 400/350 î. Chr.)

Din importanta așezare fortificată, cercetată în ultimii 25 de ani, de la Șimleu Silvaniei-Observator, am ținut să reconstituim un interior de locuință de suprafață cu inventarul ceramic specific epocii. În vitrina corespunzătoare este expus depozitul de piese din bronz de la Sâg.

Celții (sec. IV-III î.Chr.)

În expansiunea lor spre răsărit, celții au cucerit și Transilvania,  stăpânind-o până la finalul sec. II- î.Chr. Celții au adus cu ei prelucrarea fierului la scară largă și modelarea ceramicii la roata olarului. În expoziție este reprodus un atelier de meșter olar, o replică cu elemente originale prelevate din teren, în care se regăsește și cuptorul pentru ars recipientele realizate și uscate pe polițe.

Dacii (sec. II î.Chr. – I d.Chr.)

Confecționarea ceramicii la roata olarului, dar mai ales metalurgia fierului au fost preluate și dezvoltate de către daci după dispariția celților din Transilvania. În segmentul expozițional dedicat civilizației dacice ne-am propus să reconstituim atelierul metalurgic de pe dealul Cetate de la Șimleu Silvaniei. În acest atelier meșterul dac locuia și muncea realizând atât obiecte din fier, cât și din bronz și argint, dar și confecționa replici fidele ale monedei romane.

Epoca Romană (sec. II – III)

Ne aflăm în momentul istoric în care dacii sunt cuceriți de către romani în urma celor două războaie daco-romane (101-102 şi 105-106) iar Dacia este transformată în provincie romană. Granița provinciei romane Dacia a fost stabilită pe Munții Meseș iar la Porolissum (Moigrad de astăzi) romanii au ridicat mai întâi un castru/cetate și apoi un oraș.

În cadrul acestui segment este prezentată complexitatea civilizației romane atât sub aspect militar cât și civil, de asemenea sunt prezentate relațiile economice dintre barbari și romani. Graniţa Provinciei Dacia (Limes) era constituită din mai multe elemente de apărare: ziduri de piatră, valuri de pământ, şanţuri şi turnuri de apărare. Am încercată să reconstituim un segment din zidul de apărare a provinciei romane din zona oraşului Porolissum, oraş în care accesul se făcea printr-un spaţiu controlat şi supravegheat (poartă/vamă). Aceasta este completată  cu expunerea de piese specifice acestui domeniu.

Viața municipală la Porolissum este prezentată prin reconstituirea unui segment de casă romană, cu tot ceea ce a  reprezentat urbanismul la nivelul de civilizație atins în acea vreme: încălzire de tip hypocaustum, apă curentă, baia și latrina, mobilier, inventar ceramic de lux și iluminat ambiental.

Zona sacră a orașului, zona templelor, este reliefată prin reconstituirea faţadei unui templu, iar la intrare sunt aşezate câteva monumente originale dedicate unor divinităţi romane (de ex. Jupiter Dolichenus). 

Evul mediu timpuriu (sec. VII-X)

Pentru a ilustra această epocă s-a reconstituit o locuinţă de suprafaţă din perioada sec. VIII-X prevăzută cu o anexă gospodărească. Locuinţa are într-un colţ un cuptor pentru gătit/fiert construit din blocuri de micaşist şi pietre de râu (denumit cuptor de tip pietrar). Pe una din laturile lungi se află o laviţă din lut cruţat pe care se dormea. In interior sunt expuse obiecte care erau în uz într-o astfel de construcţie: vase de lut cu diverse forme şi o râşniţă pentru măcinarea boabelor de grâu. Ataşată locuinţei este o anexă gospodărească, un şopron care adăposteşte un cuptor pentru copt construit din lut. În vitrina alăturată sunt expuse unelte din fier din perioada medievală timpurie folosite în diverse activităţi: un ciocan, o teslă, topoare, o găleată.

Etaj

Expoziţia „O zi de târg la Zalău”

Expoziţia “O zi de târg la Zalău” este o incursiune în timp prin istoria târgului zălăuan şi a meşteşugurilor specifice zonei. Segmentul își propune introducerea vizitatorului în atmosfera specifică începutului de secol XX, prin surprinderea principalelor elemente ce caracterizau locul celor mai potrivite și fertile interacțiuni sociale. Coloratura specifică a segmentului expozițional este dată de diversitatea produselor ce se comercializau în târguri, dar și de prezența „vânzătorilor” și „cumpărătorilor”. De asemenea,  aspectul cosmopolit specific zonelor comerciale  este susținut și prin multietnicitatea surprinsă în expoziție la nivelul portului personajelor, precum și a produselor comercializate. Expoziţia s-a realizat cu piese din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.

Expoziția „Epoca de aur” – Sălajul în perioada regimului comunist

Acest segment expozițional prezintă elemente de viață politică, economică și socială, precum și dinamica spațiului locuit în perioada regimului comunist, mai precis din ultimele două decenii ale acestuia (după reorganizarea administrativă din 1968). De asemenea, epoca este surprinsă prin „tipologiile” create și adaptate de ideologia regimului comunist: „șoimii patriei”, „pionerii”, precum și prin reprezentarea specifică a unor categorii socio-profesionale: muncitorii.

Armamentaria

Este o sală tematică care încearcă să surprindă evoluţia cronologică a armelor şi a războinicilor bazată pe descoperirile din judeţul Sălaj şi pe tipurile de războinici care au trăit pe aceste locuri. Fiecare manechin este o reconstituire a unui războinic pornind din epoca pietrei (Neolitic) şi până în perioada celui de Al Doilea Război Mondial. Armele şi echipamentele de pe manechine sunt replici după piese originale şi după diverse reprezentări de uniforme militare.

Pe peretele stâng al sălii este redat grafic armament din epoci diverse, iar pe cel drept a fost realizată o panoplie cu arme albe și de foc din evul mediu până în zilele noastre.  Vitrinele adăpostesc piese originale de armament și echipament militar, dar și o machetă de castru roman și una reproducând o cetate dacică.

Sala Funeraria

Sala surprinde evoluția ritului și ritualului funerar din neolitic până la practicile specifice satului tradițional, pornind de la ideea că domeniul funerarului oferă, îndeosebi pentru perioadele îndepărtate de timp, informații esențiale cu privire la segmentul credințelor religioase și a comportamentelor rituale.

Sala Tezaur

Cele mai reprezentative descoperiri numismatice, alături de  o serie de podoabe purtate de-a lungul timpului, fac obiectul expunerii în Sala Tezaurului. Aici vizitatorul poate admira podoabe din Epoca bronzului și bare de bronz în formă de verigă deschisă, folosite ca mijloace de plată înainte de apariția monedei, monede si podoabe dacice din argint, monede și podoabe din epoca romană și medievală.

Galeria personalităților sălăjene

Segmentul ilustrează viața și activitatea personalităților sălăjene care s-au afirmat în diferite domenii ale vieții politice, religioase și culturale, devenind personaje reprezentative pentru evoluția istorică a societății  românești în secolele XIX-XX. Printre acestea se numără Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu,  Corneliu Coposu sau ideologul revoluției pașoptiste, Simion Bărnuțiu. Tot aici vizitatorul poate afla informații despre viața lui Iuliu Maniu cu ajutorul unei cărți interactive.

Lapidarium

Curtea Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău adăpostește o  importantă colecție de monumente romane, medievale și moderne  din piatră. Monumentele romane sunt majoritare și au fost descoperite mai ales la Buciumi și Porolissum. Unele sunt  fragmente arhitectonice, altele monumente funerare, ori altare votive  dedicate divinităților sau împăraților romani.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate