MEDALISTICA 3 D – Ordine și medalii din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău

Decorațiile de război au reprezentat dintotdeauna și la toate popoarele o înaltă cinstire a vitejiei, curajului și spiritului de sacrificiu dovedite pe câmpurile de bătălie. Anterior intrării României în Primul Război Mondial, la 27 august 1916, cadrul legal existent permitea decorarea militarilor care se distingeau pe câmpul de luptă doar cu însemnele de război ale […]