Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se (N. Iorga)

Galeria de Artă Ioan Sima

Fondat în 1951 și reorganizat în 1971, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău a beneficiat, inițial, de doua expoziții permanente: cea de istorie și cea de artă populară. Ulterior, printr-un gest de o remarcabilă noblețe sufleteasca și artistică, Ioan Sima, artist plastic deja consacrat la vremea aceea, originar din Pericei (Sălaj), propune forurilor culturale ale vremii o donație de tablouri personale, cu condiția ca ele să fie păstrate într-un spațiu adecvat și care să constituie nucleul unui muzeu memorial.

La cel mai înalt nivel politic și cultural se decide, astfel, repartizarea imobilului de la nr. 6 de pe strada Gheorghe Doja muzeului județean, astfel incit acesta sa organizeze aici un muzeu de arta. Se deschide astfel, la 9 iulie 1981, o noua secție a Muzeului de Istorie și Artă, denumita inspirat Galeria de Artă Ioan Sima.
Imobil cu destinație privata, apoi sediu de banca (filiala locala a Băncii Naționale) și al altor instituții locale, Galeria de Artă etala, în 1981, tablourile maestrului Sima în șapte săli, astfel organizate și finisate încât să ofere un spațiu prielnic activităților muzeale. Spațiul se dovedește însă, curând, neâncăpător, pentru că, odată renumele galeriei asigurat de numele ilustrului său fondator, se înregistrează o serie de cereri din partea unor artiști plastici pentru organizarea unor expoziții personale sau de grup. În plus, se punea problema etalării în expoziții temporare și tematice și a pieselor de artă deținute de galerie, donate de artiști locali sau achiziționate, în timp, de muzeu. În acest context, spațiul muzeal al galeriei este extins, în 1983, cu încă opt săli. Sălile sunt astfel concepute încât sa continue organic prima parte a galeriei și să poată oferi un spațiu generos, fragmentat, dar totuși, unitar, expozanților.

La deschiderea, în 1981, a galeriei, muzeul din Zalău deținea, deja, un important număr de piese de pictură și sculptura, primite sau achiziționate în timp. Punctul forte al patrimoniului muzeal se conturează, însă, fără nici o îndoială, în 1981, odată cu donația maestrului Ioan Sima, care oferă galeriei un număr de 162 de lucrări de pictură și grafică. Ulterior, pictorul mai donează, 1983, încă 40 de lucrări, supradimensionând, astfel, ceea ce a fost considerat, cu respect, un mare act de onoare și de probitate artistică. Mai mult, în aceeași perioada, maestrul donează galeriei și biblioteca de artă, piese de mobilier de epocă, piese de artă populară, arhiva personală, precum și alte obiecte personale, în încercarea de a configura o donație unitară, definitorie pentru personalitatea sa marcantă și destinul său artistic.

Urmând exemplul maestrului, nepoata sa, Maria Margareta Botezatu, donează aceleiași galerii o parte din tablourile primite drept moștenire, demonstrând încă o dată cum frumusețea unui gest poate înnobila nu doar un om, ci o întreagă familie. Consecința acestor acte de cultură este o încercare de reliefare a profilului artistic și uman al maestrului Sima: galeria ce-i poartă numele etalează permanent o bună parte din lucrările sale cele mai valoroase, pe care le oferă publicului sub forma unei expoziții permanente.
Una dintre sălile de la intrarea în galerie găzduiește o impresionantă colecție de lepidoptere și coleoptere, achiziționată de muzeu de la un colecționar zălăuan pasionat, Tokacs Adalbert. Constituită atât prin eforturile personale ale colecționarului de a aduna și clasa specii autohtone și îmbogățită prin schimburi cu colecționari de pe toate continentele lumii, colecția de piese de entomologie oferă vizitatorului atent posibilitatea incursiunii în științele naturii la modul cel mai plăcut. Coloritul fluturilor și dimensiunile gândacilor provoacă, deseori, exclamații de admirație pe chipurile vizitatorilor. Panourile cu fluturi și gândaci atrag mai ales publicul tânăr, în special elevi, care nu se mai satura privindu-le.
Activitatea galeriei de artă este coordonata de personal muzeografic, care acoperă atât activitățile de muzeografie (în special ghidaje specializate pentru public) și pedagogie muzeală, cât și activități de conservare a pieselor. Tot personalul galeriei are în sarcină și organizarea unor spectacole, serate sau recitaluri instrumentale găzduite aici, mai ales a unor recitaluri de pian. 

Mai mult...

Adresa: Str. Gheorghe Doja 6, tel: 0260 611 065
Program de vizitare: zilnic 9-17. Luni închis.