Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se (N. Iorga)

Istoria modernă și contemporană

Secția de Istorie medie, modernă și contemporană are în inventar următoarele colecții de documente și obiecte:

1.Colecția breslelor din Zalău

În epoca medievală, târgul Zalău a fost un centru meșteșugăresc cu o activitate intensă și diversificată, organizată în bresle. Fondul arhivistic al breslelor zălăuane este fragmentar și împărțit între Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău și Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale.

Colecția breslelor meșteșugărești din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău cuprinde documente și obiecte aparținând următoarelor bresle: măcelarilor, olarilor, cizmarilor și gubarilor. De asemenea, colecția cuprinde importante documente de breaslă: regulamente, statute, privilegii (cereri de privilegii sau documente care acordă privilegii), procese verbale, hotărâri ale conducerii breslelor, diferite contracte, documente privind angajări de ucenici, diverse adrese și documente financiare. Dintre obiectele mai importante amintim lăzile de breaslă, cahle, ceramică aparținând centrului de olari de la Zalău, sigilii, lacăte și chei, etc.

Tot în cadrul breslelor mai amintim o interesantă și inedită colecție de pipe și ibrice de cafea.

  1. Colecția de Istorie modernă și contemporană

Județul Sălaj, înființat în anul 1876, prin unirea comitatelor Crasna și Solnocul de Mijloc are o istorie bogată. Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău are în inventarele sale o importantă colecție de documente, obiecte, fotografii, periodice, documente bancare, hărți, etc., aparținând epocii moderne, contemporane și ultra-contemporane.

Dintre fondurile documentare amintim: fondul Silviu Papiriu Pop, Ady Endre, Gheorghe Pop de Oarța, Ioan Ossian, Valentin Sima, Pereni, Kun, V. Păștean, documente privind Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, cele două războaie mondiale, mișcarea muncitorească în perioada interbelică, colectivizarea forțată a agriculturii, etc. De asemenea, documente importante: cărți de identitate, diplome, carnete școlare, felicitări, calendare religioase

Colecția cuprinde și obiecte importante: armament (baionete, săbii, echipament militar, pistoale, puști, livrete, etc) decorații și medalii, patefon și gramofon cu plăci etc. De asemenea, obiecte și însemne din timpul regimului comunist.