Ceramică, Icoane, Lemn

Colecția „Ceramică”

Secţia de etnografie deţine în patrimoniu o bogată colecţie de piese de ceramică tradiţională, atât uzuală, cât şi decorativă, iar valoarea pieselor este dată nu doar de frumuseţea şi de gradul lor mare de reprezentativitate pentru centrele de olărit sălăjene şi pentru informaţiile aduse despre viaţa comunitară din satul tradiţional ci şi de faptul că o bună parte dintre piese sunt datate, adăugând informaţii despre profilul şi tradiţia olăritului. Piesele sunt realizate de meşterii maghiari şi români din secolul al XIX-lea până în mijlocul secolului trecut. Colecţia cuprinde 671 piese ceramice, dintre care 137 cahle, iar restul de 384 sunt piese ceramice decorative (farfurii, canceauă) şi piese cu uz gospodăresc (oale de lut, tigăi, cănți, strecurătoare). Cea mai mare parte din piese au fost realizate de meşterii olari din centrele sălăjene (Zalău, Deja, Tihău, Buciumi, Almaş), dar şi din alte centre precum: Huedin, Turda, Bistriţa şi Baia-Mare. Cele mai repretentative și mai spectaculoase în ceea ce priveşte ornamentarea sunt vasele ceramice executate de meşterii din centrele de olărit Zalău şi Deja.

Dintre tehnicile de ornamentare pentru centrul de olărit Zalău enumerăm motivele avimorfe (pasărea) şi motivele florale, iar cromatica predominantă – albastru cobalt şi verde şi smalţ alb-gălbui; pentru centrul de olărit Deja predomină motivele florale (florile rotunde, albe, albastre, cu multe petale, lalelele, frunzele schiţate sumar sau cununile de frunze).

Multe dintre aceste piese din colecţia de ceramică au putut fi admirate în diverse expoziţii temporare în cadrul muzeului nostru și nu numai.

Colecţia „Icoane pe sticlă”

Colecţia de icoane din patrimoniul secţiei de etnografie cuprinde un număr de 71 piese iar cea mai mare parte dintre ele aparţin şcolii de iconari de la Nicula – cel mai vechi centru de pictură din Transilvania. Temele prezentate sunt exclusiv religioase dar cu referire şi la aspectele inspirate din viaţa de toate zilele (chenare geometrice, motive florale) toate de un efect decorativ încântător. Rama joacă şi ea un rol important, din lemn de brad; este o parte integrantă a icoanei, întregind-o.

Temele abordate în icoane sunt următoarele: „Masa raiului”, „Sfânta Paraschiva”, „Adam şi Eva”, „Constantin şi Elena”, „Sfântul Nicolae”, „Maica Domnului Jalnică”, „Sfântu Gheorghe”, „Isus Răstignit”, „Isus cu Viţa de Vie”, „Isus Copil”, „Buna Vestire”, „Maica Domnului cu Pruncul”, „Petru şi Pavel”, „Maria Rugându-se”, „Sfântu Dumitru”, „Judecata de Apoi”, „Botezul lui Isus”, „Sfânta Treime”, „Prohodul lui Isus”, „Ioan cu Mielul şi Isus”.

Icoanele pe sticlă din colecţia noastră au putut fi văzute în diverse expoziţii temporare. Cea mai recentă expoziţie în care au putut fi admirate a fost expoziţia „Arta icoanelor pe sticlă de la Nicula” la „Muzeul de Artă IOAN SIMA” în 2011, organizată cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Colecţia  „Lemn, mobilier, feronerie”

Aproape 750 de piese formează patrimoniul colecţiei „Lemn, mobilier, feronerie, obiecte casnice”, selecţionate după criteriul reprezentativităţii, al multiculturalităţii, al vechimii, unicităţii şi al valorii artistice. Acest număr considerabil de piese s-a făcut prin achiziţii în cea mai mare parte, dar şi prin donaţii de la alte instituţii şi persoane particulare.

Obiectele realizate în tehnică dulgărească  totalizează în jur de 200 de piese din toate zonele etnografice din Sălaj. Colecţia cuprinde unelte tradiţionale, elemente de arhitectură, piese de mobilier (lăzi de zestre, blidare, dulapuri, colţare, scaune, recipiente pentru cereale, instrument pastoral şi pentru industria casnică textilă). În aceeaşi industrie mai erau întrebuinţate: foarfeci, sucală, răşchitor, dăpănător, spată, vorşalău, durgalău, război de ţesut, colecţia de furci de tors, cea mai mare parte foarte frumos ornamentate.

Secţia are şi o colecţie numeroasă de vase din lemn, destinate uzului gospodăresc. Se disting cofele, doniţele, precum şi recipientele din coajă de dovleac – sărăuane, pentru scos vinul. Acestora li se adaugă şi piua, sărăriţa, solniţa, piperniţa, lingurile de lemn, curpătoarele.

Mai sunt şi elemente de arhitectură, cum ar fi stâlpii de casă sau de poartă sculptaţi. Unele obiecte au fost realizate din fier: balamale, lacăte, închizători. Alte obiecte au fost destinate pescuitului (barcă, vârşe, plase, coşuri de nuiele).

O pondere importantă în cadrul colecţiei o au obiectele păstoreşti (cântar păstoresc datat 1831, un număr impresionant de cornuri păstoreşti, straiţă de păcurar, campău, şoncalauă, găleată de muls, căuce).

Cele mai reprezentative piese din colecţie sunt lăzile de zestre ce impresionează atât prin ornamentaţie, cât şi prin vechimea lor, piese realizate de meşterii lădari din cele patru centre de lădărit (Sîngeorgiu de Meseş, Brebi, Trestia, Preoteasa).

Comments are closed.