Biblioteca muzeului conţine peste 15500 volume, din care cca. 1300 reprezintă colecţia de carte veche şi documentară (1555-1952). Cele mai vechi cărţi sunt un exemplar din COSMOGRAFIAE UNIVERSALIS (Basel, 1554) de Sebastian Münster (fig. 1) și EPITOME OMNIUM OPERUM DIVI AURELII AUGUSTINI (Pozsony, 1555) – autor Ioannes Piscatorius (fig. 2), iar dintre manuscrise, se află un CEASLOV SLAVONESC (fig. 3), copiat de către popa Vasile Moldovanul Dascălul pe la 1700 și un MINEI-PRĂZNICAR (fig. 4), scris în prima jumătate a sec. al XVIII-lea, de către un alt copist peregrin prin Sălaj, dascălul Pavel din Muncaci, când acesta se afla în zona Valcăului.

Cu deosebită valoare bibliofilă este exemplarul din Istoria pentru începutul românilor în Dachia (Buda,1812) de Petru Maior, care, iniţial, a aparţinut “Societăţii Literar- Bisericească a Teologilor Români din Viena”, iar după 1873, cartea se mută, odată cu biblioteca societăţii, la Budapesta, în cadrul “Societăţii Salba Literară a Teologilor Români Uniţi de la Seminarul Catolic Central din Budapesta” (fig. 5). La fel, un coligat reuneşte câteva cărţi din biblioteca iluministului și canonicului orădean Ioan Corneli (fig. 6-7).

Printre cărțile extrem de valoroase din colecțiile bibliotecii muzeului se numără și două rarități bibliofile, posibil unicate: un CEASOSLOV de București (1760), cu pagina de titlu unicat, provenit din biblioteca istoricului I. Ardeleanu-Senior (fig. 8), și ACATISIERIU de Blaj (1861) – fig. 9.

O lucrare rarisimă, intitulată Institutiones Poeticae in usum scholarum…, Claudiopoli, s.a., și o BUCOAVNĂ sau Cărticică de nume pentru trebuința Pruncilor Romenești Ne-Uniți din Ardeal (Sibiu, 1826) sunt cele două manuale de epocă păstrate în colecțiile muzeului.

Ultima achiziție pentru patrimoniul bibliotecii reprezintă un coligat insolit din zona Sibiului, cuprinzând Miscelaneul religios de la 1845 al lui Nicolae lazăr Pârvul din Răşinari și istoria   lui Alexandru, Sibiu, 1842) – model de bibliotecă la purtător pentru opţiunile de lectură cucernică privată ale timpului (Fig. 10). Unele cărți au legătura originală de o deosebită valoare artistică.

Comments are closed.