Monedă și circulație monetară în Evul Mediu sălăjean

Titular: dr. Emanoil Pripon, cercetător științific II, numismatică și restaurare – Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

Condițiile geografice ale județului Sălaj au favorizat de-a lungul istoriei dezvoltarea așezărilor omenești și includerea acestui areal în traseul unor importante căi de comunicație cum ar fi: ”drumul scoicilor”, ”drumul ambrei” sau ”drumul sării”. Acest fapt explică abundența descoperirilor monetare din această zonă, începând cu secolul III î. Chr. și până în zorii modernității. Pe teritoriul actual al județului Sălaj au fost descoperite peste 40 de tezaure și acumulări monetare (de epocă dacică, romană, Ev Mediu, Epoca Premodernă și Modernă), dintre care 12 doar în orașul Zalău. Dintre cele 12 tezaure și acumulări monetare descoperite pe teritoriul orașului Zalău, opt aparțin epocii medievale și premoderne.

Prin tema de cercetare inițiată în anul 2009 se propune reevaluarea, restaurarea și valorificarea științifică/expozițională a patrimoniului numismatic medieval și premodern deținut de muzeul din  Zalău, în scopul facilitării cunoașterii, atât pentru specialiști cât și pentru publicul larg.

Activități derulate:

În perioada 2009-2014, activitatea de cercetare din domeniu numismatică și restaurare s-a pliat pe cele două mari priorități ale instituției, respectiv reamenajarea expoziției de bază și verificarea/preluarea în gestiune a patrimoniului numismatic antic, medieval, premodern și modern deținut de Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău (MJIAZ). În paralel cu aceste activități, unele descoperiri inedite din patrimoniul muzeului au fost restaurate și valorificate științific prin prezentarea la simpozioane și publicare. În anul 2014 a fost redeschisă expoziția de bază a MJIAZ, în cadrul căreia a fost amenajat un spațiu dedicat cu precădere numismaticii (Sala Tezaur). Aici sunt expuse 3500 de monede și podoabe (antice, medievale și premoderne).

Cărți (selecție):

 1. GĂZDAC, E. PRIPON, The Roman Auxiliary Fort at Buciumi (Roman Dacia, Romania): Coins in archaeological context, Archaeopress, BAR International Series 2381, Oxford, 2012.
 2. GĂZDAC, E. PRIPON, Castrul auxiliar de la Buciumi, (seria Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins from Romania, vol. VIII), Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2012.

Studii și articole (selecție):

 1. E. PRIPON, Repertoriul descoperirilor numismatice medievale din judeţul Sălaj (sec. XII-XVIII), în: H.Pop, I.Bejinariu, Sanda Băcueț-Crișan, D.Băcueț-Crișan, Identităţi culturale locale şi regionale în context european. Studii de arheologie şi antropologie istorică. IN MEMORIAM ALEXANDRI V. MATEI, Editura MEGA, Editura Porolissum, Cluj-Napoca, 2010, p. 773-793.
 2. 2. PRIPON, Considerații privind restaurarea și conservarea unui tezaur monetar medieval, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXIII, 2011, p. 299-306.
 3. E. PRIPON, Cópii ştiinţifice. Modalităţi de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz I), în Sargetia, I, 2010 (serie nouă), p. 565 – 576.
 4. E. PRIPON, An aureus descovered at Jac (Sălaj County, România), în: I.Piso, Viorica Rusu-Bolindeţ, Rada Varga, Silvia Mustaţă, Eugenia Beu-Dachin, Ligia Ruscu (editori), SCRIPTA CLASSICA: Radu Ardevan sexagenario dedicata, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2011, p. 491 – 493.
 5. 5. PRIPON, Perspective muzeografice la Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj: Muzeul Ţării Silvaniei, în: E.Oberlander-Târnoveanu, I.Opriş, G.Lazăr (coord.), Muzeele din România între clasic şi modern: proiecte muzeale (1990-2010), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 79 – 87.
 6. E. PRIPON, Înlăturarea depunerilor de cupru de pe suprafața monedelor realizate din aliaje cu conținut scăzut de argint, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXV, 2013, p. 343-348.

În perioada 2015-2019, activitate de cercetare a fost orientată cu precădere spre sfera evidenței, restaurării și valorificării științifice prin publicare.

Cărți (selecție):

 1. PRIPON, Realizări şi perspective muzeografice la Şimleu Silvaniei, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2017.
 2. PRIPON, Tezaure monetare medievale și premoderne descoperite pe teritoriul orașului Zalău (I), Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2018.

Studii și articole (selecție):

 1. PRIPON, Moneda antică de aur din colecția numismatică a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXVII, 2015, p. 267-272.
 2. PRIPON, Restaurarea și conservarea patrimoniului arheologic/The restoration and preservation of the archaelogical finds, în: Daniela Marcu Istrate (coord.), Redescoperirea trecutului orașului Brașov/Unearthing the medieval past of Brașov, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2015, p. 207-220.
 3. PRIPON, Dr. Mártonfi Lajos (1857-1908), a precursor of Transylvanian scholar museography, in: Cs.Szabó, Vorica Russu-Bolindeț, G.T.Rustoiu, M.Gligor (editors), Adalbert Cserni and his contemporaries. The pioneers of archaeology in Alba Iulia and beyond, în, , Adalbert Cserni and his contemporaries. The Pioneers of Archaeology in Alba Iulia and beyond, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2017, p. 143-152.
 4. PRIPON, Considerații cu privire la restaurarea și conservarea descoperirilor monetare antice din castrul auxiliar de la Buciumi, în ARHEOVEST V/2, Interdisciplinaritate în Arheologie – In Honorem Doina Benea, (coordonatori: Sorin Forțiu, Andrei Stavilă), JATEPress Kiadó, Szeged, 2017, p. 1081 – 1091.
 5. POP, E. PRIPON, Dacian hoard no. 11 from Șimleu Silvaniei-Uliul cel Mic, in: Márta L. Nagy, Katalin L. Szőlősi in cooperation of Katalin Almássy and Valéria Kulcsár (eds.) „Vadrózsából tündérsipot csináltam”. Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésenapjára”/”To make a fairy’s whistle from a briar rose”. Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday”, Kiadja a Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2018, p.145-165.
 6. PRIPON, Două descoperiri monetare antice inedite din județul Sălaj, în Acta Mvsei Porolissensis, XXXX/1, 2018, p. 113-116.
 7. PRIPON, Procedee specifice în restaurarea unor vase de provizii/Specific metods for restoring supply vessels, în: Ana M. Gărău, Rodica F. Oprițescu (coord.), MATCONS 2019, Materie și Materiale în/pentru conservarea patrimoniului/Matter and Materials in/for Heritage Conservation, Craiova, 2019, 385-394.

(link pentru o parte dintre ele: http://muzeulzalau.academia.edu/EmanoilPripon).

Comunicări științifice (selecție):

 1. Removing the cooper deposits from the surface of coins made of low content silver alloys, Simpozionul Internațional de Numismatică, Košice (Slovacia), 16-19 mai 2013.
 2. Descoperirile monetare din termele castrului roman de la Romita (Certiae), județul Sălaj, Al II-lea Congres Internațional de Numismatică, Brașov, 19-20 septembrie 2014.
 3. Descoperiri monetare la Porolissum (Moigrad și Jac, jud. Sălaj), sectorul de drum din castru, campania 2014-2015, Simpozionul Național de Numismatică, Bușteni, 02-05 decembrie 2015.
 4. Despre două descoperiri monetare inedite din județul Sălaj/Two unpublished finds of ancient coins from Sălaj County), Al III-lea Congres Internațional de Numismatică, Brașov, 09-11 iunie 2016.
 5. Un nou tezaur monetar de polture emise de Francisc Rákóczi II (1704-1711 descoperit în județul Sălaj), Simpozionul Național de Numismatică, Muzeul Municipal Curtea de Argeș, 27-30 iunie 2017.
 6. Impactul Marii Uniri din 1918 asupra evoluției circulației monetare din România, Sesiunea Internațională de Comunicări științifice: Administrația românească arădeană. Aradul – Capitala Marii Uniri, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, 15-16 mai 2018.
 7. Aplicarea principiului minimei intervenții în restaurarea patrimoniului numismatic, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice: Direcții și perspective în cercetarea arheologică actuală: In Memoriam Iuliu Paul, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 4-5 octombrie 2018.
 8. Tezaurul monetar premodern (sec. XVII-XVII) de la Fetindia, jud. Sălaj, Al IV-lea Congres Internațional de Numismatică, Brașov, 11-13 octombrie 2018.
 9. Materie și materiale. Restaurarea unui pugio cu teacă, Simpozionul Internațional ARHEOVEST, Interdisciplinaritate în arheologie, Ediția a VI – a: In Memoriam Marian GUMĂ (1951-1998), Universitatea de Vest, Timișoara, 24 noiembrie 2018.
 10. The Roman Imperial Hoard (2nd – 3rd century AD) from Zalău, Sălaj county (Romania), Conferința Internațională: Numismatica Centroeuropaea IV, Muzeul Kremnica (Slovacia), 23-26 septembrie 2019.
 11. Silviu Papiriu Pop (1895-1983) and the beginnings of the numismatic collection of Zalău County Museum of History and Art, Conferința Internațională: Collectors, founders, museums in Eastern Europe in the 19th-20th century, Jósa András Museum, Nyíregyháza (Ungaria), 11-13 november 2019.

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate