Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV României

Titular: dr. Ioan Bejinariu, cercetător științific II – Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău 

Epoca bronzului și prima epocă a fierului reprezintă pentru Europa continentală o perioadă de circa două milenii (cca. 2500 î. Chr. – 500 î. Chr.) în care apar, se amplifică și devin definitorii o serie de fenomene care în cele din urmă vor duce la geneza populațiilor europene menționate pentru prima dată în operele istoricilor antici greci, eleniști și romani. Teritoriul de astăzi al nord-vestului României a fost o parte activă a transformărilor prin care a trecut continentul și în egală măsură o zonă dinamică grație situării într-un loc nodal al rețelelor de schimb supraregional. Artera Tisei și apele tributare acestei artere, precum și racordarea la bazinul dunărean determină un dinamism aparte al zonei, grație accesului la resursele de bază importante în acea vreme. Este vorba despre minereurile neferoase (cupru și aur) și sare din nordul Transilvaniei ori din sursele de pe teritoriul Slovaciei de azi, chihlimbarul baltic, lemnul aflat din abundență în zonele montane învecinate, etc. Încă de timpuriu poate fi detectat arheologic procesul de stratificare socială ce duce la formarea elitelor epocii bronzului și primei epoci a fierului care coordonează amenajarea așezărilor fortificate de tip-tell din zona de câmpie sau a unor structuri defensive impunătoare amplasate în locuri înalte, strategice în zona colinară și montană. Elitele securizează rutele comerciale ce le străbat teritoriile controlate însă beneficiază de accesul direct la resursele și bunurile de prestigiu traficate și asigură redistribuirea lor în zonele care le aparțin.

            Arheologic în teritoriul de astăzi al NV României sunt atestate mai multe culturi, diferențiate în primul rând pe baza ceramicii și mai ales a decorului vaselor. Dacă decorul ceramicii este purtător de mesaje identitare pentru anumite grupuri de populație, în schimb elitele dezvoltă o expresie identitară comună, supraregională, chiar dacă arheologic spunem că aparțin unor culturi diferite. Comportamentul funerar al acestor populații într-o primă fază exprimă și el identități diferite, prin ritul și ritualul funerar, prin inventarul funerar, pentru ca aproximativ de la mijlocul mileniului II î. Chr. să asistăm la o ”democratizare” a funerarului odată cu generalizarea la toate grupurile culturale a ritului incinerației cu un inventar funerar și mai ales metalic mult mai sărac. Purtătoare de mesaje și exprimând identități de grup (etnice sau nu) sunt și o serie de fenomene detectate arheologic precum depunerile de piese de metal, foarte bine reprezentate numeric în această zonă.

            Toate aceste aspecte și altele surprinse arheologic sau din interpretarea contextelor și descoperirilor arheologice dovedesc existența unui sistem de valori, exprimări identitare, mentalități, idei și practici comune întregii Europe continentale. Dincolo de dinamismul specific al unor zone, determinat de anumiți factori se poate spune că începând cu epoca bronzului continentul european dobândește contur, iar acest proces continuă și se consolidează pe parcursul primei epoci a fierului.

Obiective

            În acest moment ne aflăm la finalul unui ciclu de cercetare derulat mai ales în zona sud-vestică a Sălajului, în Depresiunea Șimleului. În mod firesc acest moment presupune o prelucrare și prezentare monografică a cercetărilor și descoperirilor. După publicarea în anul 2015 a volumului ”Contribuții arheologice la cunoașterea epocii bronzului din Depresiunea Șimleului. (I.) Descoperirile din Bronzul timpuriu și cel mijlociu” lucrez la volumul doi al acestei monografii care are titlul (provizoriu !) ” Contribuții arheologice la cunoașterea epocii bronzului din Depresiunea Șimleului. (II.) Descoperirile Bronzului târziu de tip Cehăluț – Hajdúbagos”. În paralel în perioada ce urmează se lucrează la prelucrarea materialului arheologic din așezarea Bronzului târziu de la Recea ”Fabrica CEMACON” și la determinarea materialului osteologic din această așezare și de la Șimleu Silvaniei ”Observator” de către dr. Simina Stancs (Univ. ”Al. I. Cuza” – Iași). Toate aceste rezultate se vor regăsi în economia noului volum.

Activități derulate în cadrul proiectului

 • Analiza materialului arheologic provenit din cercetarea efectuată la Recea ”Fabrica CEMACON” (2008). Statistica inventarului ceramic din locuințe în vederea identificării unui set comun de forme de bază. Este un demers realizat în premieră pentru o așezare a Bronzului târziu din NV României.
 • Completare bibliografie, studiu descoperiri relevante pentru subiectul lucrării;
 • Pregătirea comunicării pentru Congresul Internațional de Tracologie de la Deva, mai 2020 care vizează prezentarea cercetării efectuate în așezarea Bronzului târziu de la Recea ”Fabrica CEMACON” (singura așezare din această perioadă cercetată integral în zona de est a Bazinului Carpatic).

 

Rezultate

Cărți și capitole în volume cu caracter monografic:

 1. Bejinariu, Contribuții arheologice la cunoașterea epocii bronzului în Depresiunea Șimleului (I.) Descoperirile din Bronzul timpuriu și cel mijlociu, Cluj Napoca 2015, Ed. Mega.
 2. Bejinariu, Depozite de bronzuri din Sălaj, Cluj-Napoca 2018.
 3. D. Băcueț-Crișan, S. Băcueț-Crișan, I. Bejinariu, H. Pop, H. Cociș, D. Deac, 100 de ani de cercetări arheologice în Sălaj (1918 – 2018), Ed. Mega – Ed. Porolissum 2018, BMP XXIV.
 4. Albinetz, I. Bejinariu, D. Iegar, V. Kavruk, L. Marta, R. Zăgreanu, Drumul Sării – Drumul Țării. (Exploatarea și circulația sării în Bazinul Someșan din mileniul al II-lea î. Hrs. până în secolul al XVIII-lea) Catalog de expoziție, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare 2018

https://independent.academia.edu/BejinariuIoan

Studii, articole, note, rapoarte de cercetare:

 1. Bejinariu, D.V. Sana, The Bronze Axes Hoard from Fântânele-Rus (Rus commune, Sălaj county, Romania), în Analele Banatului, XXIV, 2016, p. 171-182.
 2. Bejinariu, Contribuții la cunoașterea metalurgiei preistorice a bronzului în nord-vestul României. Tiparul de la Șimleu Silvaniei (județul Sălaj), punctul ”Observator”, în AMP arheologie-restaurare-conservare, XXXVIII, 2016, 121-137.
 3. Bejinariu, Depozitul de bronzuri de la Panic (comuna Hereclean, județul Sălaj), în Acta MP arheologie-restaurare-conservare, XL, 2018, 47-59.
 4. Bejinariu, Bronze Age Pendants discovered at Șimleu Silvaniei (Sălaj county, Romania) în: N.C. Rișcuța, I.V. Ferencz (eds.) Studii și Articole de Arheologie. In Memoriam Ioan Andrițoiu, Cluj-Napoca 2018, 175-185.
 5. Bejinariu, D. Băcueț-Crișan, J. Osborne, J. Dyson, D. Pond , Diagnostic arheologic la Jac, com. Creaca, punct ”Dealul Cămnin”, în Cron.Cerc.Arh. Campania anului 2015, p. 226.
 6. Bejinariu, D. Băcueț-Crișan, D. A. Deac, A. Martin, P. Chiorean Jac, com. Creaca, jud. Sălaj. Punct: Dealul Cămnin, Cron.Cerc.Arh. Campania anului 2016, 78 -79.
 7. Bejinariu, D. Băcueț-Crișan, D. A. Deac, R. I. Zăgreanu, M. Zimmerman, Jac, com. Creaca, jud. Sălaj. Punct: Dealul Cămnin, Cron.Cerc.Arh. Campania anului 2017, 68-69.
 8. Bejinariu, Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj. Punct: Pădurea Bichișel. Evaluare de teren, Jac, com. Creaca, jud. Sălaj. Punct: Dealul Cămnin, Cron.Cerc.Arh. Campania anului 2016, 230.
 9. Bejinariu, D. Băcueț-Crișan, Raport de evaluare de teren, Pericei, com. Pericei, jud. Sălaj. Punct ”Kalló”, în Cron.Cerc.Arh. Campania anului 2017, 231.
 10. Bejinariu I., Bronze and Iron Age fortifications in north-western Romania. A case study: The Șimleu Depression (Sălaj County), în Bernhard S. Heeb, Alexandru Szentmiklosi, Rüdiger Krause and Matthias Wemhoff (eds.) Fortifications: The Rise And Fall Of Defended Sites In Late Bronze And Early Iron Age  Of South-East Europe. International Conference in Timişoara, Romania from November 11th to 13th, 2015, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 21, 2017, p. 189-203.
 11. Bejinariu I., Between Transylvania and Upper Tisza region. Poarta Meseșană / Meseș Gate in the Bronze Age and First Iron Age, în ”Vadrózsából tündérsípot csináltam”. Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. Születésnapjára / ”To make a Fairy`s Whistle from a Briar Rose”. Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth Birthday (L. Nagy Márta / L. Szőlősi Katalin eds.), Nyíregyháza 2018, 97-110.
 12. Bejinariu I., Bronze Hoards and Tumulus Tombs in north-western Romania. The Bronze Hoard from Aghireș (Sălaj county, Romania), în Chasing Bronze Age Rainbows. Studies on hoard and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer, Prace Arheologiczne, Krákow 2019, p. 25-40.

(link pentru o parte dintre ele: https://independent.academia.edu/BejinariuIoan)

Comunicări științifice:

 1. Descoperiri ale Bronzului timpuriu din zona Sălajului, Sesiunea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 2015.
 2. Bronze and Iron Age fortifications in northwest Romania. Case study: the Depression of Șimleu (Sălaj county, Romania), simpozionul internațional ”Fortification: the Rise and Fall of Defended Sites in the Late Bronze and Early Iron Age of South-East Europe”, Timișoara, noiembrie 2015.
 3. Fetzer J. Ferencz – a Pioneer of Archaeology in Sălaj county, conferința internațională ”Adalbert Cserni and his contemporaries. The Pionners of Archaeology in Alba Iulia and beyond”, Alba Iulia aprilie 2016.
 4. Depuneri de bronzuri și monumente tumulare. Depozitul de bronzuri de la Aghireș, com. Meseșenii de Jos, jud. Sălaj, Simpozionul Internațional ”Noi perspective asupra depozitelor de bronzuri din Trasnilvania / New perspectives on the bronze hoards from Transilvania”, Alba Iulia, 17 – 19 08. 2017.
 5. Recent research concerning to the End of the First Iron Age – Early Latene period in the south-eastern region of the Upper Tisa Basin, al 13-lea Congress Internațional de Thracologie ”Ancient Thrace: Myth and Reality”, Kazanlâk, Bulgaria 3 – 7 09. 2017
 6. ”Noi contribuții la cunoașterea celui mai vechi orizont al ceramicii lucrate la roata olarului în zona Tisei superioare”, ”Cercetări arheologice în spațiul transilvănean. In Memoriam I. Andrițoiu”, Deva 10 – 11 05. 2018.
 7. ”Preliminariile apariției stilului ceramic Gáva în NV României”. Simpozionul ArheoVest ”In Memoriam M. Gumă”, Timișoara 24 XI, 2018.
 8. ”Perioada târzie a primei epoci a fierului în nord-vestul României. Descoperiri recente din vestul Sălajului”, Simpozion ”Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, IAB ”Vasile Pârvan”, 26-29 03. 2019.
 9. ”Peisaj arheologic și strategii de control în trecătoarea Poarta Meseșană”. ”Repere arheologice bănățene. In Memoriam Alexandru Szentmiklosi”, Coronini (CS), 05 – 08. 06.2019.
 10. ”Preliminariile apariției culturii Gáva în zona Tisei superioare. Despre categoria ceramicii bicrome”, Sesiunea de comunicări a MCDR Deva, 20-21 06. 2019.

 

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate